Δήμος Λευκωσίας - ΓΕΠΔ Τμήματος Καθαριότητας

ΓΕΠΔ Τμήματος Καθαριότητας

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ / Επικοινωνήστε μαζί μας / ΓΕΠΔ Τμήματος Καθαριότητας
+357 22 797 007


 Security code


Γραφείο Εξυπηρέτησης & Πληροφόρησης
Δευτέρα - Παρασκευή
8:00π.μ. - 3:15μ.μ.
+357 22 797 007
+357 22 663 363
Δημοτικό Ταμείο
Παλιάς Ηλεκτρικής 13, 1016 Παλιά Λευκωσία
Δευτέρα - Παρασκευή
8.00π.μ. - 2.30μ.μ.