Χρειάζεται άμεση υλοποίηση Αστικών Υποδομών όπως το Κτήριο του Κοινοβουλίου

ΔΗΜΑΡΧΟΣ / Ομιλίες & Άρθρα / Χρειάζεται άμεση υλοποίηση Αστικών Υποδομών όπως το Κτήριο του Κοινοβουλίου
Τρι, 11 Απρ. 2023 09:05
Οι ισχυρές πόλεις αποτελούν την κινητήρια δύναμη πίσω από κάθε πετυχημένο κράτος. Το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό μιας πετυχημένης πόλης,  από αρχαιοτάτων χρόνων, είναι ο πόλος έλξης που κατά κανόνα δημιουργείται στο κέντρο της. Ένα όμορφο κέντρο αναδεικνύεται μέσα από την αισθητική ομορφιά των κτηρίων του, του φυσικού περιβάλλοντος, των ανθρώπων του, της ποιοτικής ζωής σε όλες τις εκφάνσεις. Γι’ αυτό η υλοποίηση του Χωροταξικού Αρχιγραμμάτειας Δικαστηρίων (ΧΑΔ) στο κέντρο της πρωτεύουσας είναι σημαντική και ουσιαστική και θα επιφέρει ένα μητροπολιτικό πόλο πολλαπλών λειτουργιών εθνικής εμβέλειας, αναβαθμίζοντας διεθνώς την εικόνα και αισθητική  της χιλιόχρονης πρωτεύουσας αλλά και της Κύπρου. Το Μουσείο, το ΓΣΠ, η Πλατεία Ελευθερίας, η Κρατική Βιβλιοθήκη, τα κτήρια των Υπουργείων, το Κοινοβούλιο και τα υπόλοιπα του ΧΑΔ είναι έργα ορόσημα.
 
Χρειάζεται να υλοποιηθούν άμεσα. Κάποια ολοκληρώθηκαν, κάποια βρίσκονται σε εξέλιξη και κάποια θα πρέπει να δροολογηθούν. Πιο συγκεκριμένα το κοινοβούλιο που είναι ο κορυφαίος δημοκρατικός θεσμός, μέσω του οποίου αντιπροσωπεύεται ο λαός καθώς και το πιο αναγνωρισμένο σύμβολο και καθρέφτης μιας δημοκρατίας.
 
Σε όλες τις χώρες του κόσμου τα κτήρια που στεγάζουν και συμβολίζουν τις τρεις διακριτές εξουσίες του δημοκρατικού πολιτεύματος, την εκτελεστική, τη νομοθετική και τη δικαστική, χωροθετούνται στο κέντρο της πρωτεύουσας. Παρομοίως, μέσω του Τοπικού Σχέδιου και του Σχέδιου Περιοχής του κέντρου της Λευκωσίας και πιο συγκεκριμένα μέσω του ΧΑΔ, οι τρεις διακριτικές εξουσίες, αλλά και διοικητικές χρήσεις όπως κυβερνητικές υπηρεσίες σε συνδυασμό με πολιτιστικές χρήσεις    παγκύπριας εμβέλειας, χωροθετήθηκαν στο  αστικό κέντρο της πρωτεύουσας.
 
Η γεωπολιτική μοναδικότητα της Λευκωσίας, ως η μοναδική πόλη της ενδοχώρας, καθιστούν τη σημασία της  εξαιρετικά κομβική είτε σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού προβλήματος είτε όχι. Τα κτήρια της λεγόμενης «διοίκησης» του ψευδοκράτους χωροθετούνται πέριξ του ιστορικού κέντρου της πρωτεύουσας. Δημιουργείται η πιθανότητα σε περίπτωση λύσης του Κυπριακού, εάν τα κτήρια διοικητικών χρήσεων της Δημοκρατίας μετακινηθούν νότια, στη Λευκωσία να παραμείνουν μόνο τα δημόσια κτήρια του κρατιδίου της βόρειας πλευράς, τα οποία εν τέλει θα ταυτιστούν με την πρωτεύουσα της Κύπρου.
 
Το μέγεθος και ο ρόλος της πρωτεύουσας, σε συνδυασμό με την εγγύτητα της με την Πράσινη Γραμμή, καθιστούν την ενίσχυση του κέντρου και της πόλης υψίστης σημασίας. Τυχόν υποβάθμιση τους θα δημιουργήσει δυσανάλογους κίνδυνους στο σύνολο της Κύπρου.
 
Για να υπάρξει σημαντικός κοινωνικός, οικονομικός και πολιτικός αντίκτυπος για την πόλη και την Κύπρο, χρειάζεται άμεση υλοποίηση του νέου Κοινοβουλίου στο πλαίσιο του Χωροταξικού Σχεδιασμού Αρχιγραμματείας/ Δικαστηρίων, μιας συνολικής προσέγγισης με τρόπο που το ένα έργο να συμπληρώνει το άλλο, δημιουργώντας συνέργειες κρίσιμης μάζας χρήσεων και επισκεψιμότητας, αναβαθμίζοντας παράλληλα την ποιότητα ζωής.