Όραμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση

ΔΗΜΑΡΧΟΣ / Ομιλίες & Άρθρα / Όραμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση
Πεμ, 23 Ιαν. 2014 14:00
Ο Αριστοτέλης το είπε καλύτερα… η πόλη δεν υπάρχει μόνο για τα ζην αλλά για το ευ ζην.
Πρέπει δηλαδή να είναι δομημένη και προσανατολισμένη ώστε να εξυπηρετεί τη συλλογική ζωή, να παρέχει ποιότητα ζωής και να προσφέρει τις δυνατότητες για την ανάπτυξη κάθε ηθικής και πνευματικής δραστηριότητας των πολιτών.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, εξ’ ορισμού της, εκπροσωπεί την τοπική κοινωνία και έχει την ευθύνη να εξυπηρετεί αποτελεσματικά (δηλαδή έγκαιρα και με το χαμηλότερο κόστος προς την κοινωνία), με διαφάνεια και υπευθυνότητα και με στόχο πάντοτε την καλή ποιότητα ζωής και ευημερία του συνόλου.

Στο σημερινό μάλιστα ανταγωνιστικό περιβάλλον, η εκάστοτε τοπική αρχή βρίσκεται αντιμέτωπη με την πρόκληση αξιοποίησης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της πόλης ώστε να εξασφαλίσει μεγαλύτερες δυνατότητες ανάπτυξης και καλύτερες προοπτικές για τους κατοίκους της.

Με απλά λόγια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση υπάρχει για τους δημότες και ως εκ τούτου αυτοί πρέπει να είναι στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της.

Προκειμένου να το πετύχει αυτό, η τοπική αρχή πρέπει να γίνει το βασικό όχημα διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο, ενεργώντας πάντοτε σύμφωνα και εντός του πλαισίου των πολιτικών και στρατηγικών του κεντρικού κράτους.

Προϋπόθεση για να γίνουν αυτά πράξη είναι να δημιουργηθούν τοπικές αρχές οι οποίες θα είναι δομημένες και νομικά εξουσιοδοτημένες κατάλληλα σε οτιδήποτε αφορά τις υπηρεσίες που θα καλείται καθημερινά να παρέχει στους δημότες, να είναι οικονομικά βιώσιμες και συνολικά επαρκείς.

Εφόσον μάλιστα είναι και δημοκρατικά εκλελεγμένη αρχή, επιβάλλεται να είναι απ’ ευθείας υπόλογη στους δημότες, ανοικτή και με πλήρη διαφάνεια απέναντι στους φορολογούμενους και στο κεντρικό κράτος, σε ότι αφορά την ετήσια στοχοθέτηση, μέσω δημοσίευσης επίσημων προτύπων μέτρησης της επίδοσης.

Το κεντρικό κράτος έχει άμεσο ρόλο και ευθύνη σε όλη αυτή την προσπάθεια. Έχει την ευθύνη να καθορίσει το γενικό πλαίσιο στρατηγικής της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει να ενθαρρύνει την αποδοτικότητα και την επάρκεια στην τοπική αυτοδιοίκηση παρέχοντας σε αυτήν τα μέσα/τους πόρους για να υλοποιήσει τις υποχρεώσεις της, καθορίζοντας την εθνική στρατηγική και το πλαίσιο για συγκεκριμένες υπηρεσίες, στη βάση κατάλληλων, κρατικών προτύπων ποιότητας και διασφαλίζοντας, μέσω νομικών εργαλείων, πολιτικών και στρατηγικών, ότι οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες εξασκούνται αποτελεσματικά και πρακτικά.


Εάν ο πολίτης είναι πραγματικά στο επίκεντρο όλων των προσπαθειών μας, οι όποιες συζητήσεις γίνονται για αριθμό δήμων πριν την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων των τοπικών αρχών και του κεντρικού κράτους είναι πρόωρες, αποτελούν διαδικαστική ανωμαλία και φυσικά καταδεικνύουν ότι το μόνο που μας ενδιαφέρει είναι να διατηρήσουμε το δικό μας αριθμό και τις δικές μας θέσεις ή στην αντίθετη περίπτωση ότι η μόνη μας έγνοια είναι η μείωση του αριθμού των δήμων χωρίς την απαιτούμενη διερεύνηση εάν μια τέτοια δομή επαρκεί για να προσφέρει τις απαιτούμενες υπηρεσίες προς τους δημότες.

Ας συμφωνήσουμε πρώτα το όραμα, τους στόχους, ας συμφωνήσουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τέλος ας αποφασίσουμε πως αυτές οι υπηρεσίες θα παρέχονται έγκαιρα και με το χαμηλότερο κόστος προς τους πολίτες.

Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης
Δήμαρχος Λευκωσίας