Ανάγκη για την εξεύρεση πόρων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου οχετών όμβριων υδάτων

ΔΗΜΑΡΧΟΣ / Ομιλίες & Άρθρα / Ανάγκη για την εξεύρεση πόρων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου οχετών όμβριων υδάτων
Τετ, 07 Ιαν. 2015 13:30
Δήλωση Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη: Ανάγκη για την εξεύρεση πόρων για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου οχετών όμβριων υδάτων για την αποφυγή νέων πλημμυρών
 
Με αφορμή πρόσφατη επιστολή – εγκύκλιο του Αν. Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών που στάληκε προς τους Έπαρχους, την Ένωση Δήμων και την Ένωση Κοινοτήτων με θέμα «άμεσα μέτρα πρόληψης των συνεπειών πλημμύρας», επιστολή που είδε το φως της δημοσιότητας, ο Δήμος Λευκωσίας θέλει να πληροφορήσει ότι συνεργεία του έχουν εντείνει τις προσπάθειες τους για τον καθαρισμό των οχετών σε διάφορα σημεία της πόλης και ιδιαίτερα σε σημεία που παρατηρούνται κατά καιρούς διάφορα προβλήματα.
 
Τα προβλήματα των πλημμυρών που δημιουργούνται από τα έντονα καιρικά φαινόμενα μπορεί μεταξύ άλλων να προέρχονται από ακάθαρτους οχετούς, αλλά αυτός δεν είναι ο κύριος λόγος.

Ο βασικότερος λόγος για την πρόκληση των πλημμυρών που παρατηρούνται κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων είναι η απουσία ολοκληρωμένου δικτύου αγωγών όμβριων υδάτων και πεζοδρομίων και η μη συντήρηση για δεκαετίες των υφιστάμενων υποδομών εντός πυκνοκατοικημένων αστικών περιοχών.  Η για δεκαετίες ελλειπής πολεοδομική πολιτική και η  συνεχιζόμενη οριζόντια επέκταση χωρίς ολοκληρωμένο σχεδιασμό συντείνει στη μείωση των πόρων για τη συντήρηση του υφιστάμενου δικτύου ή και τη μη δημιουργία του αναγκαίου συστήματος σε υφιστάμενες οικιστικές περιοχές, προς όφελος των νέων περιοχών, στην περιφέρεια. 

Θεωρούμε σημαντικό ότι το κράτος θα πρέπει να μεριμνήσει όπως τα κονδύλια στους προϋπολογισμούς του για τη συντήρηση των υφιστάμενων υποδομών αυξηθούν δραστικά, να δώσει προτεραιότητα στη συντήρηση τους, παρά στη δημιουργία νέων στην περιφέρεια καθώς επίσης να εξεύρει πόρους για τη δημιουργία δικτύων πεζοδρομίων και αγωγών όμβριων υδάτων σε αστικά κέντρα εκεί που δεν υπάρχουν.