Δήμος Λευκωσίας - Διαδικασίες Πολιτικού Γάμου
Διαδικασίες Πολιτικού Γάμου

Διαδικασίες Πολιτικού Γάμου


Στον Δήμο Λευκωσίας τελούνται Πολιτικοί Γάμοι σύμφωνα με τις πρόνοιες του νέου Περί Γάμου Νόμου 104(Ι) του 2003. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να αποτείνονται προσωπικά στο γραφείο Πολιτικών Γάμων του Δήμου Λευκωσίας για να ενημερώνονται αναφορικά με τα απαραίτητα έντυπα που χρειάζεται να προσκομίσουν προκειμένου να τελέσουν τον γάμο τους. Πολιτικοί γάμοι μπορούν να τελεστούν μεταξύ Κυπρίων, μεταξύ αλλοδαπών ή μεταξύ Κυπρίων και αλλοδαπών. Με πρόσφατη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λευκωσίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τελέσουν τον γάμο τους πέραν της Αίθουσας Γάμων του Δημαρχείου Λευκωσίας και σε άλλους Δημοτικούς χώρους αλλά και αίθουσες χώρων δεξιώσεων ή ξενοδοχείων, με επιπλέον χρέωση. Στους χώρους αυτούς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να διοργανώσουν τη δεξίωση γάμου τους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθήσουν την Κανονική Διαδικασία (Γνωστοποίηση) ή να αιτηθούν για Επίσπευση.

Επικοινωνήστε για να ενημερωθείτε για το κόστος της κανονικής διαδικασίας.

Με κανονική διαδικασία (Γνωστοποίηση) το ζευγάρι μπορεί να τελέσει τον γάμο του μετά την παρέλευση 15 ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησής τους και όχι πέραν των 3 μηνών από αυτή.

Με επιπρόσθετο κόστος τέλους επίσπευσης.

Εάν υπάρχει ειδικός λόγος και το ζευγάρι επιθυμεί να τελέσει τον γάμο του με επίσπευση, μπορεί να παντρευτεί την ίδια μέρα υποβολής της αίτησής του ή σε λιγότερο από 15 μέρες.


Για περισσότερες πληροφορίες/διευκρινίσεις σχετικά με τη διαδικασία του γάμου και τη διευθέτηση ημερομηνίας για υποβολή αίτησης ή για τη σύναψη γάμου παρακαλώ επικοινωνήστε με το Γραφείο Πολιτικών Γάμων, τηλ. +357 22 797238 και email: civilmarriages@nicosiamunicipality.org.cy