Δήμος Λευκωσίας - Πίνακας Χρεώσεων Καλοκαιρινού ΜΤΚ Αγίων Ομολογητών 3η περίοδος πληρωμών

Πίνακας Χρεώσεων Καλοκαιρινού ΜΤΚ Αγίων Ομολογητών 3η περίοδος πληρωμών