Δήμος Λευκωσίας - Πίνακας Χρεώσεων Καλοκαιρινού Χατζηγεργάκη Κορνέσιου 3η περίοδος πληρωμών

Πίνακας Χρεώσεων Καλοκαιρινού Χατζηγεργάκη Κορνέσιου 3η περίοδος πληρωμών