Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση Περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ
Ανάπλαση Περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ

Ανάπλαση Περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ


Το έργο αφορά την ανάπλαση ενός σημαντικού τμήματος της περιοχής Τακτ – ελ – Καλέ στην Εντός των Τειχών Λευκωσία.

Αποκατάσταση και τον εξωραϊσμό των προσόψεων οικοδομών με σκοπό την ανάδειξη των κτιρίων σημαντικής αρχιτεκτονικής αξίας, την ανάπλαση και τον επανασχεδιασμό των δρόμων και των πεζοδρομίων για τη δημιουργία των απαραίτητων διευκολύνσεων για τους πεζούς και των ατόμων με ειδικές ανάγκες, την ενίσχυση του οδικού φωτισμού, τη διαμόρφωση μικρών ανοικτών χώρων και τοποιοτέχνηση τους όπου επιτρέπεται, την υπογειοποίηση των υπηρεσιών κοινής ωφελείας και την αναβάθμιση του συστήματος συλλογής ομβρίων υδάτων.

Στόχοι του έργου:
  • η ποιοτική αναβάθμιση του δομημένου περιβάλλοντος με την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση της περιοχής,
  • η ανάδειξη των σημαντικών δειγμάτων αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και η ενίσχυση του παραδοσιακού χαρακτήρα
  • η κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για συνολική συντήρηση και επαναχρησιμοποίηση των εγκαταλειμμένων οικοδομών με την πρόσθετη αξιοποίηση των κινήτρων για Διατηρητέες Οικοδομές
  • η αναζωογόνηση της κοινότητας προσελκύοντας νέους κατοίκους και οικονομική δραστηριότητα, αυξάνοντας έτσι τον πληθυσμό
  • η δημιουργία δυνατοτήτων για αναψυχή διαφόρων ομάδων του πληθυσμού
  • η επαναδραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα με τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων συμβατών με την επικρατούσα οικιστική χρήση
  • η διατήρηση της αρχιτεκτονικά αξιόλογης κληρονομιάς της πόλης
  • η δημιουργία διευκολύνσεων στάθμευσης και η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων κατάλληλων για την περιοχή.
  • η δημιουργία δυνατοτήτων για την παραπέρα συνεχή ανάπτυξη της διαδικασίας δημόσιας πληροφόρησης.
Φάση Α1: Περιλαμβάνονται οι οδοί Νικηφόρου Φωκά (μέρος) Αθηνάς (μέρος) και Αμμοχώστου – ανάπλαση 50 προσόψεων οικοδομών, 3.140 τ.μ. δρόμων και 2.200 τ.μ. πεζοδρομίων - Χρονική διάρκεια 10 μήνες

Φάση Α2: Περιλαμβάνονται οι οδοί Πολυβίου, Έκτορος και Μίνωος (μέρος) – ανάπλαση 55 προσόψεων οικοδομών, 1.380 τ.μ. δρόμων και 930 τ.μ. πεζοδρομίων - Χρονική διάρκεια 10 μήνες

Φάση Β: Περιλαμβάνονται οι οδοί Ερμού (μέρος) και Πενταδακτύλου και Τεμπών (μέρος) – ανάπλαση 45 προσόψεων οικοδομών, 3.415 τ.μ. δρόμων και 1.400 τ.μ. πεζοδρομίων - Χρονική διάρκεια 10 μήνες.

Χρηματοδότηση: Το  Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Πολιτικής, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας. Προγραμματική Περίοδος 2007 - 201316 Ιαν. 2014 Ανάπλαση τμήματος περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ και Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών Πόλη
30 Σεπ. 2013 Ανάπλαση τμήματος περιοχής Ταχτ – Ελ – Καλέ και Παλιού Δημαρχείου
06 Ιουν. 2013 Ανάπλαση τμήματος περιοχής Ταχτ – Ελ – Καλέ στην εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας
19 Απρ. 2013 Υπογραφή του έργου «Ανάπλαση τμήματος Ταχτ – Ελ – Καλέ στην εντός των Τειχών, Φάση Β
17 Απρ. 2013 Εργασίες για την ανάπλαση τμήματος της περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκω...
31 Οκτ. 2012 Παρουσίαση των έργων Ανάπλασης τμήματος της περιοχής Ταχτ Ελ Καλέ Φάση Β και της περιοχής Παλιού ...