Δήμος Λευκωσίας - Σταθμός Πλατείας Σολωμού
Σταθμός Πλατείας Σολωμού

Σταθμός Πλατείας Σολωμού


Ο υφιστάμενος απαρχαιωμένος σταθμός λεωφορείων στην Πλατεία Σολωμού μετατρέπεται σε ένα σύγχρονο και ελκυστικό σταθμό μετεπιβίβασης μέσα από την υλοποίηση του έργου Σταθμός Μετεπιβίβασης Αστικών Λεωφορείων στην Πλατεία Σολωμού με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης κατά την προγραμματική περίοδο 2007–2013.

Προϋπολογισμός: €6,1εκ.

Χρηματοδότηση: Το  Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Πολιτικής, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας. Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013

 


22 Μαϊ. 2014 Έργο: Σταθμός μετεπιβίβασης στην Πλατεία Σολωμού (Κατασκευαστική Φάση Δ)