Δήμος Λευκωσίας - White Walls
White Walls

Στο κέντρο της πόλης, το Jean Nouvel Tower 25 ορθωνεί σε ένα ύψος 62 μέτρων, 16 ορόφους πάνω από το έδαφος. O ψηλός, κατακόρυφός του όγκος, σε αντίθεση με το οριζόντιο των μεσαιωνικών τειχών και τη βυθισμένη τάφρο που περικλείουν την παλιά πόλη, θα δημιουργήσει το σκηνικό για μια σειρά από ανατροπές.