Δήμος Λευκωσίας - Καταθέστε τις δικές σας ιδέες και προτάσεις
Καταθέστε τις δικές σας ιδέες και προτάσεις

Καταθέστε τις δικές σας ιδέες και προτάσεις


Καταθέστε τις δικές σας ιδέες και προτάσεις για νέα αναπτυξιακά, βελτιωτικά και άλλα έργα στο Δήμο Λευκωσίας. Η γνώμη σας είναι σημαντική για εμάς.

Upload:
 Security code