Δήμος Λευκωσίας - Υπό Κατασκευή

Υπό Κατασκευή

Ο ΔΗΜΟΣ / Αναπτυξιακά Έργα / Υπό Κατασκευή
Ανάπλαση Λεωφόρου Κυριάκου Μάτση στη Λευκωσία...

Ένα ακόμη σημαντικό αναπτυξιακό έργο προχωρεί προς υλοποίηση στη...

Περισσότερα
Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δημιουργίας «Έξυπνης Πόλης»

Ο Δήμος Λευκωσίας, στοχεύοντας στην ανάδειξη της Λευκωσίας σε έξυπνη...

Περισσότερα
Σταθμός Μετεπιβίβασης στην Πλατεία Σολωμού...

Στόχος του έργου: Η βελτίωση της προσβασιμότητας από και προς το...

Περισσότερα
Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου...

Το Έργο στοχεύει στη μετατροπή του σε χώρο προσβάσιμο, ελκυστικό...

Περισσότερα
Συνοικία Δημιουργικών Επιχειρήσεων

Στόχος του έργου είναι να δημιουργηθεί ένας νέος πυρήνας υποδομών και...

Περισσότερα
Αναβάθμιση Λεωφόρου Καλλιπόλεως

Ο Δήμος Λευκωσίας σε συντονισμό τόσο με το Τμήμα Δημοσίων Έργων του...

Περισσότερα
Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας

Το Έργο συμπεριλαμβάνει την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του...

Περισσότερα
Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής...

Περισσότερα
Ανάπλαση Περιοχής Πύλης Πάφου

Συντήρηση του μνημείου της Πύλης Πάφου και ανάπλαση του περιβάλλοντος...

Περισσότερα