Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α2.2 & A2.3

Ο ΔΗΜΟΣ / Αναπτυξιακά Έργα / Έργα υπό κατασκευή / Ανάπλαση του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου - Φάση Α2.2 & A2.3
Το έργο δύναται να συγχρηματοδοτηθεί από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία.
Στόχος του συνολικού Έργου είναι η μετατροπή της περιμέτρου των τειχών και της Τάφρου στον «πράσινο» περίπατο της Λευκωσίας.
 
Το Έργο «Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου» εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Στρατηγικής της Ολοκληρωμένης και Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και στο Σχέδιο Περιοχής του Κέντρου της Λευκωσίας για μετατροπή της περιμέτρου των τειχών και της Tάφρου στον «μόλο» ή στον «πράσινο» περίπατο της Λευκωσίας, αναδεικνύοντας τα ενετικά τείχη, το σημαντικότερο μνημείο διεθνούς σημασίας και τοπόσημο της πρωτεύουσας.
 
Αποτελεί παρέμβαση για συνολική βιώσιμη ανάπλαση του τμήματος του περιμετρικού τόξου, από τη συμβολή της Λεωφόρου Στασίνου με την Πλατεία Ελευθερίας και τη Λεωφόρο Ευαγόρου μέχρι τη συμβολή της με το άνοιγμα του Κολοκάση (γέφυρα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Β’), βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και αυξάνοντας την ελκυστικότητα και επισκεψιμότητα του περιβάλλοντα χώρου του μνημείου.
 
Η Φάση Α 2.2 του έργου αφορά στην ανάπλαση της περιοχής μεταξύ της Πλατείας Ελευθερίας και της Πλατείας Δώρου Λοΐζου, από το όριο του βορείου πεζοδρομίου της Λεωφόρου Στασίνου μέχρι το όριο του χώρου στάθμευσης στο επίπεδο της Τάφρου.
 
Το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή νέου βόρειου πεζοδρομίου στη Λεωφόρο Στασίνου, με δημιουργία νέων δαπεδοστρώσεων και νησίδων πρασίνου, αναβάθμιση και ένταξη του μνημείου Δώρου Λοΐζου στη νέα διαδρομή του πεζού, αναδιαμόρφωση του κήπου, κατεδάφιση υφιστάμενων δημόσιων χώρων υγιεινής και κατασκευή νέων με μικρό κέντρο πληροφόρησης.
 
Στο επίπεδο της Τάφρου, περιλαμβάνεται τμήμα διαδρομής ποδηλάτου, κατασκευή νέου μεταλλικού στεγάστρου στάθμευσης ποδηλάτων, αποκατάσταση του υφιστάμενου πέτρινου οχετού, καθώς και άλλες εργασίες διαμόρφωσης υπαίθριου χώρου. Επιπλέον το Έργο περιλαμβάνει την κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στα πρανή μεταξύ των δύο επιπέδων, εργασίες τοπιοτέχνησης με νέες φυτεύσεις και εγκατάσταση νέου φωτισμού.
 
«Ανάπλαση Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου» – Φάση Α2.3
 
Αποτελεί τμήμα του συνολικότερου έργου «Ανάπλασης Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου Τάφρου», που δύναται να  συγχρηματοδοτηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Συνοχής της Ε.Ε και Εθνικούς Πόρους στα πλαίσια της προγραμματικής περιόδου  2014 - 2020.
 
Περιλαμβάνει την ανάπλαση του βορείου πεζοδρόμιου της Λεωφ. Στασίνου από τον κόμβο της με την οδό Κάνιγγος (ή Γέφυρα δώρου Λοΐζου) έως και την Αρχιεπισκόπου Μακαρίου του ΙΙ. Στο δυτικό τμήμα του έργου η ανάπλαση εκτείνεται στα πρανή της τάφρου και σε τμήμα της Τάφρου κάτω από τον προμαχώνα Κωστάντζα. Η ανάπλαση περιλαμβάνει  στο επίπεδο της Τάφρου διαδρομή περιπάτου πεζών, δημιουργία ποδηλατοδρόμου (σε συνέχεια του ποδηλατοδρόμου που διατρέχει την Τάφρο), και στη θέση περίπου του υφιστάμενου πέτρινου οχετού, αναβάθμιση/συντήρηση του υφιστάμενου πέτρινου οχετού ομβρίων και ανελκυστήρα πρόσβασης προς το επίπεδο του δρόμου.
 
Στο επίπεδο του δρόμου, το βόρειο πεζοδρόμιο εκτείνεται αρχικά ως ξύλινη διαδρομή (deck) πάνω σε ελαφριά κατασκευή με πασσαλώσεις, που λειτουργεί ως μπαλκόνι προς τα πρανή της τάφρου και συνεχίζει στα όρια του «κήπου Αγίου Αντωνίου» με εναλλασσόμενες διαμορφώσεις ξύλινης διαδρομής τύπου deck ή βοτσαλωτών δαπέδων. Κατά μήκος όλης της διαδρομής  δημιουργούνται σημεία στάσης και θέασης του Μνημείου των Ενετικών Τειχών και προσπέλασης προς το επίπεδο της Τάφρου. O αρχιτεκτονικός σχεδιασμός κάνει χρήση υδάτινων στοιχείων, καθιστικών και διαμορφώσεων λεκανών πρασίνου. Η ανάπλαση περιλαμβάνει πλήρη τοπιοτέχνηση του χώρου με εξυγίανση του υφιστάμενου πρασίνου και αύξηση της ψηλής και χαμηλής βλάστησης, νέο φωτισμό στο χώρο, ανάπλαση των υφιστάμενων προτομών και μνημείων που περιλαμβάνονται στα όρια της περιοχής του, σταθμό ενοικίασης ποδηλάτων του Δήμου Λευκωσίας, χώρο parking ποδηλάτων και αναβάθμιση των υποδομών  των υπηρεσιών κοινής ωφελείας.
 
Καλύπτει έκταση συνολικής επιφάνειας περίπου 9,110τμ.

Άλλα Έργα

Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου...

Το έργο αποτέλεσε προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής του Δήμου...

Περισσότερα
Αποκατάσταση του κτηρίου πρώην «ΕΚΑΤΕ»

Το κτήριο είναι διατηρητέο, μέρος του συγκροτήματος του Νέου Δημαρχείου,...

Περισσότερα
Αντιπλημμυρικά έργα στην παλιά πόλη

Στο πλαίσιο των διεξαγωγής διαφόρων αντιπλημμυρικών έργων που...

Περισσότερα
Δημαρχείο Λευκωσίας

Το Δημαρχείο Λευκωσίας είναι ένα ανοικτό και φιλόξενο για τους δημότες...

Περισσότερα