Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου
Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου

Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - ΕυαγόρουΤαμείο: Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Κρατικό Προϋπολογισμό και τον Δήμο Λευκωσίας στο πλαίσιο της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020

Άξονας Προτεραιότητας: Προώθηση Βιώσιμων Μεταφορών και Μείωση Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα

Ειδικός Στόχος: Ενίσχυση της κινητικότητας κυρίως στην αστική περιοχή Λευκωσίας

Σύντομη Περιγραφή Έργου:

Η περιοχή παρέμβασης βρίσκεται στον πυρήνα του Αστικού Εμπορικού Κέντρου της σύγχρονης πόλης της Λευκωσίας και αφορά την ολοκληρωμένη ανάπλαση του υπαίθριου αστικού χώρου μεταξύ των προσόψεων των κτηρίων του εμπορικού τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου. Συγκεκριμένα, το εμπορικό τρίγωνο στο κέντρο της Λευκωσίας, περιλαμβάνει την περιοχή της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ (βόρειο τμήμα), Ευαγόρου και Στασικράτους, που περιλαμβάνει επίσης και τις οδούς Λεωνίδου, Μνασιάδου (τμήμα), Θεοφάνους – Θεοδότου και Ζήνας Κάνθερ.

Το Έργο στοχεύει στη μετατροπή του σε χώρο προσβάσιμο, ελκυστικό, ευχάριστο και φιλικό σε όλες τις ομάδες πληθυσμού, σύμφωνα με τις αρχές της βιώσιμης κινητικότητας, όπου να ενθαρρύνονται κοινωνικές, εμπορικές, πολιτιστικές δραστηριότητες και αναψυχή.-

Η υλοποίηση του έργου απορρέει από την ανάγκη για αναστροφή της συνεχούς πορείας υποβάθμισης και του μαρασμού που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην εμπορικότητα της περιοχής, ιδιαίτερα στη Λεωφόρο Μακαρίου Γ’. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και πρωτοποριακού αναβαθμισμένου αστικού εμπορικού κέντρου.

Αποσκοπεί επίσης στη συνολική αναδιαμόρφωση του υπαίθριου χώρου από την μια πλευρά μέχρι την άλλη με στόχο την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος και τη δημιουργία ταυτότητας και χαρακτήρα Σύγχρονου Αστικού Εμπορικού Κέντρου, που αρμόζει στην περιοχή του κέντρου της πρωτεύουσας.

Το έργο συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

  • Τροποποίηση της κυκλοφοριακής διαρρύθμισης για διευκόλυνση της διακίνησης των μέσων μαζικής μεταφοράς, των ποδηλατιστών και των πεζών, των ΑμεΑ καθώς και την εφαρμογή μέτρων κυκλοφοριακής ύφεσης για την αναϊσορρόπηση του ρόλου του ιδιωτικού αυτοκινήτου.
  • Επανασχεδιασμό του υπαίθριου χώρου και την εγκατάσταση νέου οδικού εξοπλισμού, για τη σωστή οργάνωση και τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων, τη δημιουργία πλατειών – χώρων στάσης / ξεκούρασης, ραμπών πρόσβασης και όλων των απαραίτητων στοιχείων σχετικά με την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των εμποδιζόμενων ατόμων.
  • Υπογειοποίση και αναβάθμισης των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, νέο σύστημα απορροής ομβρίων υδάτων, νέο οδικό φωτισμό LED υψηλής απόδοσης, εγκατάσταση συστήματος για παροχή WiFi, συστήματος οπτικών ινών του Δήμου Λευκωσίας που θα βοηθήσει στην εγκατάσταση συσκευών για το πρόγραμμα «smart city», πρόνοιες για τη μελλοντική εγκατάσταση τραμ.
  • Βιοκλιματικό αστικό σχεδιασμό με εκτεταμένη φύτευση δεντροστοιχιών και χρήση στοιχείων νερού για φυσικό δροσισμό.

Κατασκευαστικές εργασίες:

  • Φάση Α – Ανάπλαση των οδών Στασικράτους, Μνασιάδου (τμήμα), Πριγκιπίσσης Ντε Τύρας και Θεοφάνους Θεοδότου.
  • Φάση Β – Ανάπλαση της Λεωφόρου Μακαρίου Γ’ και παρόδων
  • Φάση Γ – Ανάπλαση της Λεωφόρου Ευαγόρου
 


01 Αυγ. 2018 Αρχίζει η ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου
14 Σεπ. 2016 Ανοίχθηκαν οι προσφορές για το έργο της ΟΑΕΤ - Εμπορικό Τρίγωνο φάση Α
06 Μαϊ. 2016 Ολοκληρωμένη Ανάπλαση του Εμπορικού Τριγώνου Μακαρίου - Στασικράτους - Ευαγόρου
06 Μαϊ. 2016 Προσφορά Αρ. 91/2015