Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας
Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας

Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας
Το Έργο συμπεριλαμβάνει την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του περιβάλλοντα χώρου και συγκεκριμένα την κατασκευή γέφυρας-πλατείας, την τοπιοτέχνηση της Τάφρου, διορθωτικές εργασίες στα Ενετικά Τείχη, εγκαταστάσεις ανελκυστήρων και εργασίες φωτισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εξοπλισμό (street furniture), κατασκευή καταστημάτων και χώρων υγιεινής.

Τα αρχιτεκτονικά σχέδια είναι έργο της διεθνούς φήμης Zaha Hadid και του γραφείου της και εκπονήθηκαν μετά από πανευρωπαϊκό διαγωνισμό.

Χρηματοδότηση: Το  Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας. Το έργο εκτελείται σε φάσεις στα πλαίσια των Προγραμματικών  Περιόδων 2007-2013 και 2014-2020


16 Σεπ. 2016 Το έργο της Πλατείας Ελευθερίας εισέρχεται στην τελική φάση
06 Δεκ. 2015 Σκυροδέτηση της γέφυρας της Πλατείας Ελευθερίας - Οι εργασίες προχωρούν σύμφωνα με το πρόγραμμα
03 Δεκ. 2015 Σκυροδέτηση της γέφυρας της Πλατείας Ελευθερίας
13 Οκτ. 2015 Σε ζωντανή μετάδοση η πρόοδος του έργου της Πλατείας Ελευθερίας και του περιβάλλοντα χώρου
21 Μαϊ. 2015 Έργο Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου - Εργασίες στην οδό Κωστάκη Παντελίδ...
26 Ιαν. 2015 Έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου
23 Δεκ. 2014 Υπογραφή συμβολαίων για το έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου
05 Νοε. 2014 Έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου - Υποβολή και άνοιγμα Προσφορών
13 Ιουν. 2014 Άνοιγμα των Προσφορών για το Έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου
22 Μαϊ. 2014 Προσφορά Αρ. 11/2014
02 Μαϊ. 2014 Προσφορά Αρ. 11/2014
17 Απρ. 2014 Προσφορά Αρ. 12/2014
08 Απρ. 2014 Προκήρυξη διαγωνισμού για την υλοποίηση του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας
04 Απρ. 2014 Προσφορά Αρ. 11/2014
20 Μαρ. 2014 Προσφορά Αρ. 12/2014
24 Φεβ. 2014 Έργο Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου
20 Νοε. 2013 Δήλωση Δημάρχου Λευκωσίας Κωνσταντίνου Γιωρκάτζη για το Έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερία...
27 Φεβ. 2013 Έργα συντήρησης και επιδιόρθωσης του οδοστρώματος σε τμήμα της Πλατεία Ελευθερίας
05 Ιουλ. 2012 Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου Κατασκευή υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη λ...
03 Απρ. 2012 Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου
09 Φεβ. 2012 Έργο: Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα χώρου Κατασκευή υπόγειου Χώρου Στάθμευσης...
07 Φεβ. 2012 Πρόσκληση στην παρουσίαση του προγράμματος εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας