Δήμος Λευκωσίας - Αναβάθμιση Λεωφόρου Καλλιπόλεως
Αναβάθμιση Λεωφόρου Καλλιπόλεως

Αναβάθμιση Λεωφόρου Καλλιπόλεως


Ο Δήμος Λευκωσίας σε συντονισμό τόσο με το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων αλλά και το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως του Υπουργείου Εσωτερικών και έχοντας ως βασικό γνώμονα το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Κινητικότητας Λευκωσίας, εκπόνησε όλες τις απαραίτητες μελέτες και τώρα προωθεί την κατασκευή του έργου.
 
Με την ολοκλήρωση του έργου θα βελτιστοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό το κυκλοφοριακό στους δύο βασικούς άξονες της Πρωτεύουσας. Η Ανάπλαση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως θα περιλαμβάνει μονοδρόμηση της τροχαίας κίνησης από τα φώτα τροχαίας στη συμβολή της Λεωφόρου Στασίνου με την οδό Ευγενείας και Αντωνίου  Θεοδότου, με κατεύθυνση προς τη συμβολή της Λεωφόρου Καλλιπόλεως με τη Λεωφόρο Μακαρίου. Θα κατασκευαστούν καθ’ όλο το μήκος της νέα πεζοδρόμια, προσβάσιμα για όλους σύμφωνα με τις πρόνοιες της Βιώσιμης Κινητικότητας. Θα τακτοποιηθεί η άναρχη στάθμευση με τη δημιουργία κόλπων σε όλο το μήκος. Δεν θα υπάρξουν απαλλοτριώσεις και θα είναι εύκολη η πλέξη των κινήσεων αφού δεν θα υπάρχει πια νησίδα, όπως σχεδιαζόταν σε προγενέστερες μελέτες.
 
Βασικά χαρακτηριστικά της κίνησης των ιδιωτικών οχημάτων σύμφωνα με την κυκλοφοριακή μελέτη των εμπειρογνωμόνων είναι τα εξής:

 1. Μείωση του συνολικού χρόνου καθυστέρησης στην ώρα αιχμής.
 2. Αύξηση της μέσης ταχύτητας στην περιοχή μελέτης (από 11χλμ/ώρα σε 19 χλμ/ώρα) χωρίς να επηρεάζεται η Οδική Ασφάλεια  γιατί πια η κίνηση θα είναι σταθερά γραμμική.
 3. Μείωση των καθυστερήσεων στα φώτα τροχαίας με ταυτόχρονη βελτιστοποίηση των προγραμμάτων σηματοδότησης (π.χ. Συμβολή Μακαρίου – Διγενή Ακρίτα – Σπύρου Κυπριανού θα υπάρχει μέση μείωση 7 δευτερολέπτων, Συμβολή Μακαρίου – Κέννεντυ μέση μείωση 5 δευτερολέπτων, Συμβολή Διγενή Ακρίτα – Καλλιπόλεως  - Θεοδότου μέση μείωση 8 δευτερολέπτων κτλ).
 4. Απλοποίηση τόσο των σηματοδοτημένων κόμβων αλλά και των απλών συμβολών, λόγω της ταυτόχρονης μονοδρόμησης, το οποίο συνεπάγεται μείωση των διασταυρούμενων κινήσεων πάνω σε αυτούς και αύξηση των επιπέδων οδικής ασφάλειας.
 5. Ακολουθώντας τις αρχές τις βιώσιμης κινητικότητας, θα επιτευχθεί μείωση της κατανάλωσης καυσίμων στην περιοχή κατά 21,8% (μέση κατανάλωση από 12,4 λίτρα / χλμ σε 9,7 λίτρα / χλμ).
 6. Θέσεις στάθμευσης:  Δημιουργούνται 31 «κόλποι» στάθμευσης, συνολικής χωρητικότητας 85 οχημάτων, (θέσεις ΑΜΕΑ, φορτοεκφόρτωσης και επισκεπτών.
 7. Εφαρμογή ζώνης 30 χλμ/ώρα στην περιοχή κατοικίας στον Λυκαβηττό (Μεταξύ Καλλιπόλεως και Μακαρίου).
Ταυτόχρονα με την Ανάπλαση της Λεωφόρου Καλλιπόλεως θα δημιουργηθούν τα ακόλουθα:
 1. Νέο δίκτυο ομβρίων.
 2. Νέος οδικός φωτισμός τεχνολογίας LED (μείωση δαπάνης για ηλεκτροφωτισμό 40%).
 3. Υπογειοποίηση όλων των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
 4. Φύτευση 200 περίπου νέων δέντρων κατά μήκος της Λεωφόρου Καλλιπόλεως.
 5. Θέσεις ποδηλατοστασίων.
 6. Τοποθέτηση καλάθων απορριμμάτων για πεζούς.
 7. Τοποθέτηση περιοριστικών πασσάλων για παρεμπόδιση στάθμευσης στα πεζοδρόμια.
 8. Δημιουργία υπαίθριου χώρου στη συμβολή Υπατίας-Λεωφόρου Καλλιπόλεως που θα περιλαμβάνει σύστημα πίδακα και παγκάκια.
Για το έργο έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση ύψους 5.250.000€  από τον άξονα των μεταφορών του ΥΜΕΕ, της νέας χρηματοδοτικής περιόδου των Διαρθρωτικών Ταμείων 2014 – 2020, αποτελεί τμήμα του έργου «Μονοδρόμηση των Λεωφόρων Μακαρίου – Καλλιπόλεως».

Σημειώνεται ότι το έργο και οι πρόνοιες του παρουσιάστηκαν σε δημόσια συνάντηση των δημοτών την Παρασκευή 8 Μαΐου 2015. Στη συνέχεια αφού αναρτήθηκαν τα πρώτα σχέδια στην ιστοσελίδα, ο Δήμος Λευκωσίας ζήτησε από τους δημότες να αποστείλουν τις εισηγήσεις / παρατηρήσεις/ σχόλια τους.

Οι εισηγήσεις των δημοτών  λήφθηκαν υπόψη για την ετοιμασία των σχεδίων που παρουσιάζονται εδώ.

Ημερομηνία: 03/11/2016

Σχέδια Λεωφόρου Καλλιπόλεως