Δήμος Λευκωσίας - Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου
Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου

Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου


Με τη συγχρηματοδότηση έργων από τα Ευρωπαϊκά Διαθρωτικά Ταμεία, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας, συνεχίζεται η υλοποίηση των βελτιωτικών έργων ανάπλασης στην περιοχή Παλιού Δημαρχείου που συμπεριλαμβάνουν τις πιο κάτω εργασίες :
  • Συντήρησης και αποκατάστασης των όψεων οικοδομών.
  • Ανάπλασης δρόμων και πλατειών, κατασκευάζοντας νέο οδόστρωμα και πεζοδρόμια
  • Εγκατάστασης νέου οδικού φωτισμού και αστικού εξοπλισμού
  • Υπογειοποίησης δικτύων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας
  • Αναβάθμισης του συστήματος απομάκρυνσης των νερών της βροχής
Τα έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) και τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 με στόχο την αναζωογόνηση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών στο Δήμο Λευκωσίας.

Χρηματοδότηση: Το  Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Πολιτικής, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Δήμο Λευκωσίας. Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013
19 Δεκ. 2014 Έργο Ανάπλασης της περιοχής του Παλιού Δημαρχείου (Φάση Δ)
23 Σεπ. 2014 Ανάπλαση τμήματος περιοχής παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας
14 Μαϊ. 2014 Ανάπλαση τμήματος περιοχής παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας – Φάση Γ
07 Φεβ. 2014 Εργασίες για υπογειοποίηση δικτύων και υπηρεσιών κοινής ωφελείας στην περιοχή του παλιού Δημαρχεί...
16 Ιαν. 2014 Ανάπλαση τμήματος περιοχής Ταχτ-Ελ-Καλέ και Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών Πόλη
30 Σεπ. 2013 Ανάπλαση τμήματος περιοχής Ταχτ – Ελ – Καλέ και Παλιού Δημαρχείου
28 Ιουν. 2013 Ανάπλαση τμήματος περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας – Φάση Γ
25 Ιουν. 2013 Ανάπλαση τμήματος περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας – Φάση Β
10 Ιουν. 2013 Ανάπλαση περιοχής Παλιού Δημαρχείου Φάση Β και Γ στην Εντός των Τειχών πόλη της Λευκωσίας
03 Απρ. 2013 Έργα ανάπλασης Τακτ-Ελ-Καλέ και Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας.
24 Σεπ. 2012 Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας-Φάση Β