Δήμος Λευκωσίας - Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης της περιοχής Αγίων Ομολογητών
Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης της περιοχής Αγίων Ομολογητών

Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης της περιοχής Αγίων Ομολογητών


Ο Δήμος Λευκωσίας με στόχο την καλύτερη ενημέρωση των δημοτών του και ιδιαίτερα των κατοίκων και εργαζομένων στην περιοχή των Αγίων Ομολογητών προχώρησε στη «Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης της περιοχής – Αγίων Ομολογητών». 

Η περιοχή μελέτης καλύπτει την περιοχή μεταξύ των λεωφόρων Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’, Κέννεντυ και Σπύρου Κυπριανού. Στόχος της μελέτης είναι «η προστασία και η ποιότητα της κατοίκησης στην περιοχή, με ταυτόχρονη μέριμνα για την οδική ασφάλεια και την προστασία διακίνησης των πεζών».

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των στοιχείων από τις μετρήσεις κίνησης καθώς και οι πρόνοιες ανάπτυξης της περιοχής χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την ετοιμασία των προτάσεων που ενισχύουν τα επίπεδα οδικής ασφάλειας. 

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε την παρουσίαση των νέων κυκλοφοριακών διευθετήσεων που έγινε στους δημότες σε ανοικτή συγκέντρωση, στον κινηματοθέατρο Παλλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου 2015.

Συνεχίζοντας τη δημόσια διαβούλευση με τους δημότες ο Δήμος Λευκωσίας παρουσιάζει τη μελέτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεις της περιοχής των Αγίων Ομολογητών, η οποία αποτελεί την πρόταση του έργου για σκοπούς ενημέρωσης και υποβολής εισηγήσεων/ παρατηρήσεων/ σχολίων εκ μέρους του κοινού. Ο Δήμος δεχόταν τις εισηγήσεις/ παρατηρήσεις/ σχόλια του κοινού μέχρι τις 24 Σεπτεμβρίου  2015 οι οποίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.