Δήμος Λευκωσίας - Κυκλοφοριακές εισηγήσεις στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα
Κυκλοφοριακές εισηγήσεις στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα

Κυκλοφοριακές εισηγήσεις στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα


Ο Δήμος Λευκωσίας λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα των δημοτών της περιοχής του Αγίου Ανδρέα, ιδιαίτερα πλησίον της Λεωφόρου Αγίου Παύλου, προχώρησε στην ανάθεση μελέτης, στοχεύοντας στην εξεύρεση των καλύτερων ρυθμίσεων που θα επιλύσουν τα διάφορα κυκλοφοριακά θέματα της περιοχής.

Κύριος στόχος της μελέτης είναι «η προστασία και η ποιότητα της κατοίκησης στην περιοχή, δηλαδή η τοπική αρχή να μεριμνήσει για την οδική ασφάλεια και την προστασία διακίνησης πεζών και ποδηλατιστών σε αυτή».

Η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης και των στοιχείων από τις μετρήσεις κίνησης καθώς και οι πρόνοιες ανάπτυξης της περιοχής χρησιμοποιήθηκαν ως βάση για την ετοιμασία των προτάσεων που ενισχύουν τα επίπεδα οδικής ασφάλειας,  κυρίως στις οδούς που εξυπηρετούν το Δημοτικό Σχολείο.

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε την παρουσίαση των νέων κυκλοφοριακών διευθετήσεων που έγινε στους δημότες σε ανοικτή συγκέντρωση στον Άγιο Ανδρέα στις 4 Μαΐου 2015.

Επιπρόσθετα παρουσιάζονται κυκλοφοριακές εισηγήσεις που προκύπτουν με την υλοποίηση του Άρθρου 17 στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα, κατά την οποία θα κατασκευαστούν νέα πεζοδρόμια, οχετοί ομβρίων υδάτων, νέο ασφαλτικό οδόστρωμα, υπογειοποίηση υποδομών κοινής ωφελείας κλπ.

Συνεχίζοντας τη διαδικασία ενημέρωσης των δημοτών ο Δήμος Λευκωσίας παρουσιάζει τη μελέτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεις της περιοχής του Αγίου Ανδρέα, η οποία αποτελεί την πρόταση του έργου για σκοπούς ενημέρωσης και υποβολής εισηγήσεων/ παρατηρήσεων/ σχολίων εκ μέρους του κοινού. Ο Δήμος δεχόταν τις εισηγήσεις/ παρατηρήσεις/ σχόλια του κοινού μέχρι τις 12 Ιουνίου 2015 οι οποίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη. Σημειώνεται ότι έχει δοθεί παράταση από την πρώτη ημερομηνία μετά από παράκληση δημοτών του Αγίου Ανδρέα για να εκφράσουν τις απόψεις τους.

Α. Κυκλοφοριακή Μελέτη Περιοχής Αγίου Ανδρέα

Β. Μονοδρομοποιήσεις με την υλοποίηση του Άρθρου 17  στην περιοχή

Γ. Εδώ θα δείτε όλες τις κυκλοφοριακές εισηγήσεις στην περιοχή του Αγίου Ανδρέα