Δήμος Λευκωσίας - Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης της περιοχής Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης
Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης της περιοχής Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης

Μελέτη κυκλοφορίας και στάθμευσης της περιοχής Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης


Ο Δήμος Λευκωσίας έχει προχωρήσει στη μελέτη κυκλοφοριακών διευθετήσεων και προνοιών στάθμευσης στην περιοχή Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και ιδιαίτερα στους δρόμους όπου προωθείται το πρόγραμμα της ορθής κατασκευής δρόμων και πεζοδρομίων στη βάση του Άρθρου 17 του Περί οδών και Οικοδομών Νόμου. 

Την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 ο Δήμαρχος Λευκωσίας Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης παρουσίασε στους δημότες της περιοχής τις προτεινόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αντάλλαξε απόψεις με τους κατοίκους της.

Συνεχίζοντας τη δημόσια διαβούλευση με τους δημότες ο Δήμος Λευκωσίας παρουσιάζει τη μελέτη των κυκλοφοριακών ρυθμίσεις της περιοχής των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, η οποία αποτελεί την πρόταση του έργου για σκοπούς ενημέρωσης και υποβολής εισηγήσεων/ παρατηρήσεων/ σχολίων εκ μέρους του κοινού. Ο Δήμος δεχόταν εισηγήσεις/ παρατηρήσεις/ σχόλια του κοινού μέχρι την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015  οι οποίες θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.