Δήμος Λευκωσίας - Απλώνω Ευτυχία

Απλώνω Ευτυχία

Σαβ, 28 Μαϊ. 2022
11:00
Οδός Στασικράτους και παράδρομοι
Τα σχολεία της Λευκωσίας οργανώνουν τη δράση "Απλώνω Ευτυχία" για τα παιδιά του Συνδέσμου «Ένα Όνειρο μια Ευχή».

Σάββατο 28 Μαΐου 2022, 11:00 - 20:00
Στασικράτους και παράδρομοι

11:00 - Έναρξη της δράσης με άφιξη ποδηλατών από την Παιδροογκολογική Κλινική.

Καλλιτεχνικό πρόγραμμα από σχολεία της Λευκωσίας.