Δήμος Λευκωσίας - Φανταστικοί κόσμοι και μορφές! - Εκπαιδευτικά προγράμματα στις εκθέσεις του NiMAC

Φανταστικοί κόσμοι και μορφές! - Εκπαιδευτικά προγράμματα στις εκθέσεις του NiMAC

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Εκδηλώσεις / Εκδηλώσεις / 2022 / Φανταστικοί κόσμοι και μορφές! - Εκπαιδευτικά προγράμματα στις εκθέσεις του NiMAC
Σαβ, 28 Μαϊ. 2022
16:00
NiMAC
Το NiMAC [Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη] στο πλαίσιο των εκθέσεων Project Room #7, Frenk Bey, Fortress and the Thing του Hasan Aksaygın, Σύγχρονες Φωτογραφικές Πρακτικές #2, Sensing is believing, believing is seeing του Άδωνη Αρχοντίδη και One Hundred Fifty Eight Attempts for Revision του Νικόλα Λαμπούρη, διοργανώνει τα εκπαιδευτικά προγράμματα «Φανταστικοί κόσμοι και μορφές!» για παιδιά ηλικίας έξι με δέκα ετών.

Τα παιδιά που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα, θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τις σύγχρονες φωτογραφικές και εικαστικές πρακτικές των καλλιτεχνών. Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδι ρόλων θα κληθούν να ενεργοποιήσουν τη φαντασία, τις αισθήσεις και ολόκληρο το σώμα τους. Με στόχο τη δημιουργία των δικών τους εικαστικών έργων, θα ακούσουν ηχητικά αποσπάσματα και θα πειραματιστούν με διαδικασίες επέκτασης, αναδιευθετήσεων, συνδυασμών και τροποποιήσεων, με τη λήψη φωτογραφιών και την τεχνική του κολλάζ.

Σχεδιασμός και υλοποίηση προγράμματος: Έλενα Παναγιώτου, Μουσειοπαιδαγωγός

Πρόγραμμα:
Σάββατο 28 Μαΐου στις 16:00–18:00
Σάββατο 4 & 18 Ιουνίου | 2 & 16 Ιουλίου στις 10:30–12:30

Περιορισμένος αριθμός θέσεων
Απαραίτητη η κράτηση: 22797400 ή/και info@nimac.org.cy

Fantastic Worlds and Forms!
Educational programmes at NiMAC’s exhibitions


In the framework of the exhibitions Project Room #7, Frenk Bey, Fortress and the Thing by Hasan Aksaygın, Contemporary Photographic Practices #2, Sensing is believing, believing is seeing by Adonis Archontides and One Hundred Fifty-Eight Attempts for Revision by Nicolas Lambouris, NiMAC [Nicosia Municipal Arts Centre, Associated with the Pierides Foundation] organises a series of educational programmes entitled “Fantastic Worlds and Forms” for children aged six to ten years old.

The children who will participate in the programme will have the opportunity to familiarise themselves with the contemporary photographic and visual practices of the artists. Through interactive activities and role play, they will be called upon to activate their imagination and senses, as well as their whole body. In order to create their own works of art, they will listen to audio clips and experiment with processes of expansion, rearrangement, combinations and modifications, by taking photos and employing the technique of collage.

Programme design and implementation: Elena Panayiotou, Museum educator

Programme:
Saturday 28 May at 16:00 - 18:00
Saturday 4 & 18 June | 2 & 16 July at 10:30 - 12:30

Spaces available are limited
Reservation is required: 22797400 or/and info@nimac.org.cy