Δήμος Λευκωσίας - Αίτηση ΠΠΑ 417/21 στην οδό Καρπενησίου 22, στην ενορία Αγίων Αμολογητών

Αίτηση ΠΠΑ 417/21 στην οδό Καρπενησίου 22, στην ενορία Αγίων Αμολογητών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Απόψεις περιοίκων για αιτήσεις ανάπτυξης (ιδιωτικές) / Αίτηση ΠΠΑ 417/21 στην οδό Καρπενησίου 22, στην ενορία Αγίων Αμολογητών
Δευ, 09 Μαϊ. 2022 14:45
Αλλαγή χρήσης καταστήματος και «Εργαστήριο Τροφίμων» (Παρασκευή σαλατών)
Απόψεις περιοίκων για αιτήσεις ανάπτυξης (ιδιωτικές) Security code