Δήμος Λευκωσίας - Αίτηση ΠΠΑ 372/21 στην οδό Αγίας Ελένης 9Γ στην ενορία Τρυπιώτη

Αίτηση ΠΠΑ 372/21 στην οδό Αγίας Ελένης 9Γ στην ενορία Τρυπιώτη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Απόψεις περιοίκων για αιτήσεις ανάπτυξης (ιδιωτικές) / Αίτηση ΠΠΑ 372/21 στην οδό Αγίας Ελένης 9Γ στην ενορία Τρυπιώτη
Τετ, 25 Μαϊ. 2022 10:00
Αλλαγή χρήσης καταστήματος σε μπαρ. Πρόκειται για το μπαρ BOBO.
Απόψεις περιοίκων για αιτήσεις ανάπτυξης (ιδιωτικές) Security code