Δήμος Λευκωσίας - To CDA College προσφέρει υποτροφίες στους κατοίκους του Δήμου Λευκωσίας

To CDA College προσφέρει υποτροφίες στους κατοίκους του Δήμου Λευκωσίας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Υποτροφίες σε Δημότες / To CDA College προσφέρει υποτροφίες στους κατοίκους του Δήμου Λευκωσίας