Δήμος Λευκωσίας - Σχέδιο χορηγίας για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Σχέδιο χορηγίας για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Σχέδιο χορηγίας για ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
Τετραετές πρόγραμμα αναζωογόνησης/αναβίωσης Περιοχών πράσινης γραμμής Λευκωσίας (Δήμοι Λευκωσιας & Αγίου Δομετίου) (2017-20)