Δήμος Λευκωσίας - Κατακύρωση Προσφορών
Κατακύρωση Προσφορών

Κατακύρωση Προσφορών27 Ιουλ. 2018
Προσφορά αρ. 39/2018 Προσφορά αρ. 39/2018 Download (Λήψη Αρχείου)
Για διαχείριση / ασφαλή φύλαξη και ψηφιοποίηση των τόμων / φακέλων / εγγράφων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκωσίας
Προσφορά αρ. 147/2017 Προσφορά αρ. 147/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την εκμίσθωση περιεκτών / μηχανημάτων ενδιάμεσης αποθήκευσης αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων για τις ανάγκες του Γραφείου Καθαριότητας για το έτος 2018.
Προσφορά αρ. 146/2017 Προσφορά αρ. 146/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την εκμίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2018.
Προσφορά αρ. 145/2017 Προσφορά αρ. 145/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την παροχή υπηρεσιών για την κένωση και απολύμανση βυθιζόμενων κάδων που βρίσκονται τοποθετημένοι εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Λευκωσίας.
Προσφορά αρ. 122/2017 Προσφορά αρ. 122/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την προμήθεια μηχανέλαιων για το έτος 2018.
Προσφορά αρ. 114/2016 Προσφορά αρ. 114/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την παροχή υπηρεσιών μηχανικής σάρωσης για τις ανάγκες του Δήμου Λευκωσίας.
Προσφορά αρ. 107/2015 Προσφορά αρ. 107/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη κατασκευή διάφορων οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου Κεφ. 96 – Συμβόλαια 4 – 5 (Άγιοι Ομολογητές) επιπλέον δρόμοι.
Προσφορά αρ. 128/2016 Προσφορά αρ. 128/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες δαπεδοστρώσεων στη λεωφόρο Κωστάκη Παντελίδη.
Προσφορά αρ. 135/2016 Προσφορά αρ. 135/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολισθήρα στο δυτικό στηθαίο της γέφυρας στο έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας.
Προσφορά αρ. 57/2017 Προσφορά αρ. 57/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Εγκατάσταση και αποξήλωση του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου 2017.
Προσφορά αρ. 33/2017 Προσφορά αρ. 33/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή υπηρεσιών για την ασφάλιση της Δημοτικής περιουσίας.
Προσφορά αρ. 117/2016 Προσφορά αρ. 117/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια ρυθμιστικών φώτων τροχαίας και τύπου Πέλικαν.
Προσφορά αρ. 106/2016 Προσφορά αρ. 106/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια μηχανέλαιων για το έτος 2017.
Προσφορά αρ. 97/2016 Προσφορά αρ. 97/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες στατικής στήριξης/αποκατάστασης στατικής επάρκειας/μερικής επιδιόρθωσης της διατηρητέας οικοδομής στην οδό Αριστοκύπρου 6 στη Λαϊκή Γειτονιά.
Προσφορά αρ. 17/2017 Προσφορά αρ. 17/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες τοποθέτησης οχετών κάτω από την υφιστάμενη γέφυρα στην Πλατεία Μακαρίου Β’ παρά τον χώρο στάθμευσης Ποδοκάταρο.
Προσφορά αρ. 151/2016 Προσφορά αρ. 151/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Investigation of defects in structural concrete elements & rectification proposal - Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και του περιβάλλοντα χώρου.
Προσφορά αρ. 16/2017 Προσφορά αρ. 16/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατασκευή πάρκου τροχοσανίδας στη Λευκωσία.
Προσφορά αρ. 9/2017 Προσφορά αρ. 9/2017 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια Γραφείων εργοταξίου για την ομάδα παρακολούθησης του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας.
Προσφορά αρ. 153/2016 Προσφορά αρ. 153/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη κατασκευή διαφόρων οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 16 (Άγιοι Ομολογητές) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του περί ρυθμίσεως οδών και οικοδομών νόμου, Κεφ. 96.
Προσφορά αρ. 64/2016 Προσφορά αρ. 64/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Δημιουργία Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη λεωφ. Ομήρου.
Προσφορά αρ. 156/2016 Προσφορά αρ. 156/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για εκμίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2017 - Αναθεωρημένη Τιμή
Προσφορά αρ. 124/2016 Προσφορά αρ. 124/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για αγορά υπηρεσίων για τον καθαρισμό οικοπέδων, αυλακιών και άλλων ανοικτών χώρων στον Δήμο Λευκωσίας για το έτος 2017.
Προσφορά αρ. 122/2016 Προσφορά αρ. 122/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση πτωμάτων ζώων (σκύλων, γάτων) και οικόσιτων ζώων και πτηνών από τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλατζιάς, Αγ. Δομετίου, Έγκωμης, Λακατάμιας, Λατσιών και Τσερίου.
Προσφορά αρ. 115/2016 Προσφορά αρ. 115/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για εκμίσθωση περιεκτών / μηχανημάτων ενδιάμεσης αποθήκευσης αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων για τις ανάγκες του Γραφείου Καθαριότητας για το έτος 2017.
Προσφορά αρ. 114/2016 Προσφορά αρ. 114/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για παροχή υπηρεσιών μηχανικής σάρωσης για τις ανάγκες του Δήμου Λευκωσίας.
Προσφορά αρ. 113/2016 Προσφορά αρ. 113/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την παροχή υπηρεσιών για την κένωση και απολύμανση βυθιζόμενων κάδων που βρίσκονται τοποθετημένοι εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου.
Προσφορά αρ. 112/2016 Προσφορά αρ. 112/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την εκμίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2017.
Προσφορά αρ. 104/2016 Προσφορά αρ. 104/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων εντός των τειχών τμήματος ανατολικής περιοχής πεζοδρόμων Λήδρας - Ονασαγόρου.
Προσφορά αρ. 101/2016 Προσφορά αρ. 101/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για τους δημοτικούς χώρους του Δήμου Λευκωσίας.
Προσφορά αρ. 139/2016 Προσφορά αρ. 139/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού συστήματος YLATIS.
Προσφορά αρ. 87/2016 Προσφορά αρ. 87/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για τις επιδιορθώσεις οδοστρωμάτων για το έτος 2017 στη Λευκωσία.
Προσφορά αρ. 88/2016 Προσφορά αρ. 88/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την συντήρηση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος για το έτος 2017 στη Λευκωσία.
Προσφορά αρ. 86/2016 Προσφορά αρ. 86/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για τις επιδιορθώσεις πεζοδρομίων για το έτος 2017 στη Λευκωσία.
Προσφορά αρ. 89/2016 Προσφορά αρ. 89/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την οριζόντια σήμανση οδών για το έτος 2017 στη Λευκωσία.
Προσφορά αρ. 35/2016 Προσφορά αρ. 35/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατασκευή τμήματος της οδού Τρικάλων παρά το Γ’ Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας στη Λευκωσία
Προσφορά αρ. 12/2016 Προσφορά αρ. 12/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Ανάπλαση τμήματος παλιού πυρήνα Καϊμακλίου - Συντήρηση / αποκατάσταση όψεων και ανάπλαση δρόμων - Υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφελείας - Φάση Δ
Προσφορά αρ. 141/2015 Προσφορά αρ. 141/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Οριζόντια σήμανση οδών για το έτος 2016
Προσφορά αρ. 83/2015 Προσφορά αρ. 83/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη κατασκευή διάφορων οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, Συμβόλαια 2 – 3 (Άγιος Ανδρέας)
Προσφορά αρ. 29/2016 Προσφορά αρ. 29/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Ανάπλαση Εξωτερικού περιμετρικού τόξου Τάφρου Φάση Α1&Α2
Προσφορά αρ. 175/2015 Προσφορά αρ. 175/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Για τη διαχείριση και ασφαλή φύλαξη των εγγράφων, τομών, φακέλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκωσίας
Προσφορά αρ. 142/2015 Προσφορά αρ. 142/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος για το έτος 2016
Προσφορά αρ. 155/2015 Προσφορά αρ. 155/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Τοποθέτηση αγωγού πιέσεως για άδρευση από το πάρκο Περνέρα μέχρι τον κυκλικό κόμβο ΣΟΠΑΖ.
Προσφορά αρ. 107/2015 Προσφορά αρ. 107/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη κατασκευή διαφόρων οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, Συμβόλαια 4 – 5 (Άγιοι Ομολογητές)
Προσφορά αρ. 75/2014 Προσφορά αρ. 75/2014 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου
Προσφορά αρ. 35/2015 Προσφορά αρ. 35/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την κατάλληλη κατασκευή διαφόρων οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, Συμβόλαια 10-13-14
Προσφορά αρ. 151/2015 Προσφορά αρ. 151/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χορτοτάπητα και εξοπλισμού στο υφιστάμενο γήπεδο αθλοπαιδιών παρά το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στον Άγιο Ανδρέα
Προσφορά αρ. 106/2015 Προσφορά αρ. 106/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Αγορά υπηρεσιών συντήρησης δεντροστοιχίων και κλαδέματος δέντρων
Προσφορά αρ. 97/2015 Προσφορά αρ. 97/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Αγορά υπηρεσιών για τη φύλαξη του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου
Προσφορά αρ. 192/2015 Προσφορά αρ. 192/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Αγορά υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων, αυλακιών και άλλων ανοικτών χώρων στο Δήμο Λευκωσίας για το έτος 2016
Προσφορά αρ. 197/2015 Προσφορά αρ. 197/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την εκμίσθωση Οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2016
Προσφορά αρ. 169/2015 Προσφορά αρ. 169/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Εκμίσθωση περιεκτών/μηχανημάτων ενδιάμεσης αποθήκευσης αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων
Προσφορά αρ. 168/2015 Προσφορά αρ. 168/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Εκμίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας
Προσφορά αρ. 167/2015 Προσφορά αρ. 167/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών για την κένωση και απολύμανση βυθιζόμενων κάδων
Προσφορά αρ. 88/2015 Προσφορά αρ. 88/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια σκυβαλοδοχείων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκωσίας
Προσφορά αρ. 60/2015 Προσφορά αρ. 60/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Συντήρηση χορτοτάπητα στο γήπεδο Βορείου Πόλου