Δήμος Λευκωσίας - Κατακύρωση Προσφορών

Κατακύρωση Προσφορών

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Κατακύρωση Προσφορών
27 Ιουλ. 2018
Προσφορά αρ. 39/2018

Για διαχείριση / ασφαλή φύλαξη και ψηφιοποίηση των τόμων / φακέλων / εγγράφων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκωσίας

Προσφορά αρ. 147/2017

Για την εκμίσθωση περιεκτών / μηχανημάτων ενδιάμεσης αποθήκευσης αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων για τις ανάγκες του Γραφείου Καθαριότητας για το έτος 2018.

Προσφορά αρ. 146/2017

Για την εκμίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2018.

Προσφορά αρ. 145/2017

Για την παροχή υπηρεσιών για την κένωση και απολύμανση βυθιζόμενων κάδων που βρίσκονται τοποθετημένοι εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου Λευκωσίας.

Προσφορά αρ. 122/2017

Για την προμήθεια μηχανέλαιων για το έτος 2018.

Προσφορά αρ. 114/2016

Για την παροχή υπηρεσιών μηχανικής σάρωσης για τις ανάγκες του Δήμου Λευκωσίας.

Προσφορά αρ. 107/2015

Κατάλληλη κατασκευή διάφορων οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεων Οδών και Οικοδομών Νόμου Κεφ. 96 – Συμβόλαια 4 – 5 (Άγιοι Ομολογητές) επιπλέον δρόμοι.

Προσφορά αρ. 128/2016

Εργασίες δαπεδοστρώσεων στη λεωφόρο Κωστάκη Παντελίδη.

Προσφορά αρ. 135/2016

Προμήθεια και τοποθέτηση χειρολισθήρα στο δυτικό στηθαίο της γέφυρας στο έργο της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας.

Προσφορά αρ. 57/2017

Εγκατάσταση και αποξήλωση του Χριστουγεννιάτικου διάκοσμου 2017.

Προσφορά αρ. 33/2017

Παροχή υπηρεσιών για την ασφάλιση της Δημοτικής περιουσίας.

Προσφορά αρ. 117/2016

Προμήθεια ρυθμιστικών φώτων τροχαίας και τύπου Πέλικαν.

Προσφορά αρ. 106/2016

Προμήθεια μηχανέλαιων για το έτος 2017.

Προσφορά αρ. 97/2016

Εργασίες στατικής στήριξης/αποκατάστασης στατικής επάρκειας/μερικής επιδιόρθωσης της διατηρητέας οικοδομής στην οδό Αριστοκύπρου 6 στη Λαϊκή Γειτονιά.

Προσφορά αρ. 17/2017

Εργασίες τοποθέτησης οχετών κάτω από την υφιστάμενη γέφυρα στην Πλατεία Μακαρίου Β’ παρά τον χώρο στάθμευσης Ποδοκάταρο.

Προσφορά αρ. 151/2016

Investigation of defects in structural concrete elements & rectification proposal - Ανάπλαση Πλατείας Ελευθερίας και του περιβάλλοντα χώρου.

Προσφορά αρ. 16/2017

Κατασκευή πάρκου τροχοσανίδας στη Λευκωσία.

Προσφορά αρ. 9/2017

Προμήθεια Γραφείων εργοταξίου για την ομάδα παρακολούθησης του έργου της Ανάπλασης της Πλατείας Ελευθερίας.

Προσφορά αρ. 153/2016

Κατάλληλη κατασκευή διαφόρων οδών στη Λευκωσία – Συμβόλαιο 16 (Άγιοι Ομολογητές) σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του περί ρυθμίσεως οδών και οικοδομών νόμου, Κεφ. 96.

Προσφορά αρ. 64/2016

Δημιουργία Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη λεωφ. Ομήρου.

Προσφορά αρ. 156/2016

Για εκμίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2017 - Αναθεωρημένη Τιμή

Προσφορά αρ. 124/2016

Για αγορά υπηρεσίων για τον καθαρισμό οικοπέδων, αυλακιών και άλλων ανοικτών χώρων στον Δήμο Λευκωσίας για το έτος 2017.

Προσφορά αρ. 122/2016

Για παροχή υπηρεσιών για τη συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και τελική διάθεση πτωμάτων ζώων (σκύλων, γάτων) και οικόσιτων ζώων και πτηνών από τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλατζιάς, Αγ. Δομετίου, Έγκωμης, Λακατάμιας, Λατσιών και Τσερίου.

Προσφορά αρ. 115/2016

Για εκμίσθωση περιεκτών / μηχανημάτων ενδιάμεσης αποθήκευσης αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων για τις ανάγκες του Γραφείου Καθαριότητας για το έτος 2017.

Προσφορά αρ. 114/2016

Για παροχή υπηρεσιών μηχανικής σάρωσης για τις ανάγκες του Δήμου Λευκωσίας.

Προσφορά αρ. 113/2016

Για την παροχή υπηρεσιών για την κένωση και απολύμανση βυθιζόμενων κάδων που βρίσκονται τοποθετημένοι εντός των δημοτικών ορίων του Δήμου.

Προσφορά αρ. 112/2016

Για την εκμίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2017.

Προσφορά αρ. 104/2016

Για την κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων εντός των τειχών τμήματος ανατολικής περιοχής πεζοδρόμων Λήδρας - Ονασαγόρου.

Προσφορά αρ. 101/2016

Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης για τους δημοτικούς χώρους του Δήμου Λευκωσίας.

Προσφορά αρ. 139/2016

Για την συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού συστήματος YLATIS.

Προσφορά αρ. 87/2016

Για τις επιδιορθώσεις οδοστρωμάτων για το έτος 2017 στη Λευκωσία.

Προσφορά αρ. 88/2016

Για την συντήρηση τμημάτων ασφαλτικού οδοστρώματος για το έτος 2017 στη Λευκωσία.

Προσφορά αρ. 86/2016

Για τις επιδιορθώσεις πεζοδρομίων για το έτος 2017 στη Λευκωσία.

Προσφορά αρ. 89/2016

Για την οριζόντια σήμανση οδών για το έτος 2017 στη Λευκωσία.

Προσφορά αρ. 35/2016

Κατασκευή τμήματος της οδού Τρικάλων παρά το Γ’ Δημοτικό Σχολείο Παλουριώτισσας στη Λευκωσία

Προσφορά αρ. 12/2016

Ανάπλαση τμήματος παλιού πυρήνα Καϊμακλίου - Συντήρηση / αποκατάσταση όψεων και ανάπλαση δρόμων - Υπογειοποίηση δικτύων κοινής ωφελείας - Φάση Δ

Προσφορά αρ. 141/2015

Οριζόντια σήμανση οδών για το έτος 2016

Προσφορά αρ. 83/2015

Κατάλληλη κατασκευή διάφορων οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, Συμβόλαια 2 – 3 (Άγιος Ανδρέας)

Προσφορά αρ. 29/2016

Ανάπλαση Εξωτερικού περιμετρικού τόξου Τάφρου Φάση Α1&Α2

Προσφορά αρ. 175/2015

Για τη διαχείριση και ασφαλή φύλαξη των εγγράφων, τομών, φακέλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκωσίας

Προσφορά αρ. 142/2015

Για την προμήθεια ασφαλτικού σκυροδέματος για το έτος 2016

Προσφορά αρ. 155/2015

Τοποθέτηση αγωγού πιέσεως για άδρευση από το πάρκο Περνέρα μέχρι τον κυκλικό κόμβο ΣΟΠΑΖ.

Προσφορά αρ. 107/2015

Κατάλληλη κατασκευή διαφόρων οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, Συμβόλαια 4 – 5 (Άγιοι Ομολογητές)

Προσφορά αρ. 75/2014

Για την Ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας και του Περιβάλλοντα Χώρου

Προσφορά αρ. 35/2015

Για την κατάλληλη κατασκευή διαφόρων οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96, Συμβόλαια 10-13-14

Προσφορά αρ. 151/2015

Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού χορτοτάπητα και εξοπλισμού στο υφιστάμενο γήπεδο αθλοπαιδιών παρά το Ολυμπιακό Κολυμβητήριο στον Άγιο Ανδρέα

Προσφορά αρ. 106/2015

Αγορά υπηρεσιών συντήρησης δεντροστοιχίων και κλαδέματος δέντρων

Προσφορά αρ. 97/2015

Αγορά υπηρεσιών για τη φύλαξη του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου

Προσφορά αρ. 192/2015

Αγορά υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων, αυλακιών και άλλων ανοικτών χώρων στο Δήμο Λευκωσίας για το έτος 2016

Προσφορά αρ. 197/2015

Για την εκμίσθωση Οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2016

Προσφορά αρ. 169/2015

Εκμίσθωση περιεκτών/μηχανημάτων ενδιάμεσης αποθήκευσης αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων

Προσφορά αρ. 168/2015

Εκμίσθωση οχημάτων για τις ανάγκες του τμήματος Καθαριότητας

Προσφορά αρ. 167/2015

Παροχή Υπηρεσιών για την κένωση και απολύμανση βυθιζόμενων κάδων

Προσφορά αρ. 88/2015

Προμήθεια σκυβαλοδοχείων για τις ανάγκες του Δήμου Λευκωσίας

Προσφορά αρ. 60/2015

Συντήρηση χορτοτάπητα στο γήπεδο Βορείου Πόλου