Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά αρ. 115/2016
Προσφορά αρ. 115/2016


Προσφορά αρ. 115/2016 Προσφορά αρ. 115/2016 Download (Λήψη Αρχείου)
Για εκμίσθωση περιεκτών / μηχανημάτων ενδιάμεσης αποθήκευσης αστικών αποβλήτων και απορριμμάτων για τις ανάγκες του Γραφείου Καθαριότητας για το έτος 2017.