Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 85/2012 (1)

Προσφορά Αρ. 85/2012 (1)

24 Αυγ. 2012
Προσφορά Αρ. 85/2012

Διορθωτική Προκήρυξη. Εργασίες Στήριξης Επικίνδυνων Οικοδομών στις Ενορίες Αγ. Ιωάννη και Αγ. Σάββα στην Εντός των Τειχών Λευκωσία.