Δήμος Λευκωσίας - Διαγωνισμός Αρ. 147/2012

Διαγωνισμός Αρ. 147/2012

13 Δεκ. 2012
Διαγωνισμός Αρ. 147/2012

Πλειοδοτικός Διαγωνισμός για Ολοκλήρωση των Κατασκευαστικών Εργασιών, Διαμόρφωση και Άδεια Χρήσης/Εκμετάλλευσης Μιας Αίθουσας ως Γυμναστήριο κάτω από τις Κερκίδες του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10:00 πμ της 31ης Δεκεμβρίου 2012.