Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 96/2013

Προσφορά Αρ. 96/2013

27 Σεπ. 2013
Προσφορά Αρ. 96/2013

Για τον Καθαρισμό Οχετών και Γεφυριών για το Έτος 2014 στη Λευκωσία.