Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 137/2013

Προσφορά Αρ. 137/2013

04 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 137/2013

Παροχή Προσωπικού για τον Καθαρισμό των Δημοτικών Υποστατικών