Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 119/2013

Προσφορά Αρ. 119/2013

10 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 119/2013

Προμήθεια Εξοπλισμού Ανίχνευσης και Αναγνώρισης Οχημάτων και Ενημέρωσης Οδηγών.