Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 171/2013

Προσφορά Αρ. 171/2013

10 Δεκ. 2013
Προσφορά Αρ. 171/2013

Παροχή Υπηρεσιών για Καθαρισμό Οικοπέδων, Αυλακιών και άλλων Ανοικτών χώρων στο Δήμο Λευκωσίας για το Έτος 2014.