Δήμος Λευκωσίας - Δημόσιες Προσφορές (2013)
Δημόσιες Προσφορές (2013)

Δημόσιες Προσφορές (2013)30 Δεκ. 2013
Διαγωνισμός Διαγωνισμός Download (Λήψη Αρχείου)
Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραχώρηση άδειας χρήσης, εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου
1) Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παραχώρηση άδειας χρήσης, εκμετάλλευσης της καντίνας του Δημοτικού Σταδίου Βορείου Πόλου

2) Το κριτήριο ανάθεσης είναι η υψηλότερη τιμή ενοικίασης που θα προταθεί από τον κάθε ενδιαφερόμενο.

3) Η περίοδος ενοικίασης θα είναι για περίοδο δύο χρόνων με δικαίωμα για ετήσια ανανέωση.

4) Σε περίπτωση ετήσιας ανανέωσης που θα συμφωνηθεί μεταξύ των δυο ημερών, το ενοίκιο θα αναθεωρηθεί μετά από διαπραγμάτευση .

5) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν τους όρους παραχώρησης της καντίνας αλλά και τη συμφωνία από τα γραφεία του Δήμου Λευκωσίας που βρίσκονται στην Πλατεία Ελευθερίας , Κτίριο Γραμματείας (από την υποδοχή), 1500 Λευκωσία τηλέφωνο 22797192/193 και την ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy

6) H προθεσμία υποβολής είναι η Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2014, ώρα 10:00 το πρωί.

7) Ο τόπος υποβολής είναι το κιβώτιο προσφορών του Δήμου Λευκωσίας, στην Πλατεία Ελευθερίας Τ.Θ.21015 1500 Λευκωσία.

8) Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει με επιστολή τους να αναφέρουν το μηνιαίο ενοίκιο χωρίς ΦΠΑ που είναι διατεθειμένοι να καταβάλουν στο Δήμο.

9) Εξαιρετικά χαμηλές τιμές που θα προταθούν για ενοίκιο δεν θα γίνονται αποδεκτές από το Δήμο.

10) Ο Επιτυχόντας πριν την υπογραφή της συμφωνίας πρέπει να καταβάλει ως ντεπόζιτο στο δημοτικό ταμείο ενοίκια έξι μηνών, τα οποία θα του επιστραφούν με τη λήξη της συμφωνίας νοουμένου ότι έχει τακτοποιήσει όλες τις οφειλές του στο Δήμο με τη λήξη της συμφωνίας.

11) Ο επιτυχόντας είναι υποχρεωμένος να τηρεί και να εφαρμόζει πιστά τους όρους του Παραρτήματος Ι ,Παράρτημα ΙΙ.
12) Για επιτόπια επίσκεψη στο χώρο της καντίνας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Φροντιστή του χώρου Αντώνη Παπαδόπουλο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο τηλέφωνο 99353255.

Για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους παραχώρησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την Ειρήνη Αχιλλέως, Λειτουργό Δημοτικής Υπηρεσίας στο τηλέφωνο 22797224 ή στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο Irene.Achilleos@nicosiamuncipality.org.cy
10 Δεκ. 2013
Προσφορά Αρ. 171/2013 Προσφορά Αρ. 171/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών για Καθαρισμό Οικοπέδων, Αυλακιών και άλλων Ανοικτών χώρων στο Δήμο Λευκωσίας για το Έτος 2014.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 10 Ιανουαρίου 2014. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 10 Ιανουαρίου 2014.
10 Δεκ. 2013
Προσφορά Αρ. 172/2013 Προσφορά Αρ. 172/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Εκμίσθωση Μηχανημάτων για το Χώρο Εργασίας του Σκυβαλότοπου Κοτσιάτη και για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το έτος 2014.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 30 Δεκεμβρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 30 Δεκεμβρίου 2013.
01 Νοε. 2013
Προσφορά Αρ. 27/2013 Προσφορά Αρ. 27/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες Διορισμένης Υπεργολαβίας για Προμήθεια, Παράδοση και Περίοδο Ευθύνης για Ελαττώματα, Φωτιστικών Σωμάτων και Προμήθεια Παράδοση, Εγκατάσταση και Περίοδο Ευθύνης για Ελαττώματα για Συστήματα Ελέγχου καθώς και Εκπαίδευση για το Έργο της Πλατείας Ελευθερίας και του Υπογείου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 11 Δεκεμβρίου 2013.
30 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 57/2013 Προσφορά Αρ. 57/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών Συμβούλων Ηλεκτρομηχανολόγων Μηχανικών και Μελετητή Φωτισμού για το Έργο: Αναβάθμιση του εμπορικού τριγώνου μεταξύ των Λεωφόρων Αρχ. Μακαρίου Γ, Ευαγόρου και οδού Στασικράτους.
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 27 Νοεμβρίου 2013.
18 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 80/2013 Προσφορά Αρ. 80/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Διευκόλυνση Προσβάσεων στο Σταθμό Μετεπιβίβασης της Πλατείας Σολωμού – Επίπεδο Τάφρου - (κατασκευαστική Φάση Δ)
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 29 Νοεμβρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 29 Νοεμβρίου 2013
11 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 119/2013 Προσφορά Αρ. 119/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορθωτική Προκήρυξη, Προμήθεια Εξοπλισμού Ανίχνευσης και Αναγνώρισης Οχημάτων και Ενημέρωσης Οδηγών.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2013.
10 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 119/2013 Προσφορά Αρ. 119/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια Εξοπλισμού Ανίχνευσης και Αναγνώρισης Οχημάτων και Ενημέρωσης Οδηγών.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 23 Οκτωβρίου 2013.
09 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 139/2013 Προσφορά Αρ. 139/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορθωτική Προκήρυξη, Για την Αγορά Υπηρεσιών Φύλαξης του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου για 2 χρόνια.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Δευτέρας 7 Οκτωβρίου 2013.  Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 21 Οκτωβρίου 2013.
04 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 144/2013 Προσφορά Αρ. 144/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την Εκμίσθωση Μηχανημάτων για το Χώρο Εργασίας του Σκυβαλότοπου Κοτσιάτη και για τις ανάγκες του Τμήματος Καθαριότητας για το Έτος 2014.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013.  Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013.
04 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 143/2013 Προσφορά Αρ. 143/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την Αγορά Υπηρεσιών για την Κένωση και Απολύμανση Βυθιζόμενων Κάδων που βρίσκονται Τοποθετημένοι εντός των Δημοτικών Ορίων του Δήμου Λευκωσίας.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013
04 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 78/2013 Προσφορά Αρ. 78/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Ανάπλαση Παλαιού Δημαρχείου στην εντός των Τοιχών Πόλη της Λευκωσίας - Φάση Δ.
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 15 Νοεμβρίου 2013.
04 Οκτ. 2013
Προσφορά Αρ. 137/2013 Προσφορά Αρ. 137/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Προσωπικού για τον Καθαρισμό των Δημοτικών Υποστατικών
Παραλαβή όρων μέχρι τις 3:30 το απόγευμα της Δευτέρας 14 Οκτωβρίου 2013.  Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 21 Οκτωβρίου 2013.
30 Σεπ. 2013
Προσφορά Αρ. 139/2013 Προσφορά Αρ. 139/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την Αγορά Υπηρεσιών Φύλαξης του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου για 2 χρόνια.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Δευτέρας 7 Οκτωβρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 21 Οκτωβρίου 2013.
27 Σεπ. 2013
Προσφορά Αρ. 98/2013 Προσφορά Αρ. 98/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την Προμήθεια Ασφαλτικού Σκυροδέματος για το Έτος 2014 στη Λευκωσία.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Τετάρτης 2 Οκτωβρίου 2013.  Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013.
27 Σεπ. 2013
Προσφορά Αρ. 97/2013 Προσφορά Αρ. 97/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την Οριζόντια Σήμανση Οδών για το Έτος 2014 στη Λευκωσία.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Τετάρτης 2 Οκτωβρίου 2013.  Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013.
27 Σεπ. 2013
Προσφορά Αρ. 96/2013 Προσφορά Αρ. 96/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Για τον Καθαρισμό Οχετών και Γεφυριών για το Έτος 2014 στη Λευκωσία.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Τετάρτης 2 Οκτωβρίου 2013.  Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013.
27 Σεπ. 2013
Προσφορά Αρ. 95/2013 Προσφορά Αρ. 95/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Για τις Τοπικές επιδιορθώσεις Οδοστρωμάτων για το Έτος 2014 στη Λευκωσία.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Τρίτης 8 Οκτωβρίου 2013.  Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013.
27 Σεπ. 2013
Προσφορά Αρ. 94/2013 Προσφορά Αρ. 94/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Για τις επιδιορθώσεις Οδοστρωμάτων για το Έτος 2014 στη Λευκωσία.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Τετάρτης 2 Οκτωβρίου 2013.  Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013.
27 Σεπ. 2013
Προσφορά Αρ. 93/2013 Προσφορά Αρ. 93/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Για τις επιδιορθώσεις Πεζοδρομίων για το Έτος 2014 στη Λευκωσία.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Τετάρτης 2 Οκτωβρίου 2013.  Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Οκτωβρίου 2013.
02 Σεπ. 2013
Προσφορά Αρ. 118/2013 Προσφορά Αρ. 118/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Αγορά Υπηρεσιών για τη Συλλογή, Μεταφορά, Επεξεργασία και Τελική Διάθεση Πτωμάτων Ζώων (σκύλων, γάτων) και Οικόσιτων Zώων και Πτηνών από τους Δήμους Λευκωσίας, Στροβόλου, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου, Έγκωμης, Λακατάμιας και Λατσιών.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 20 Σεπτεμβρίου 2013.  Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 20 Σεπτεμβρίου 2013.
02 Σεπ. 2013
Προσφορά Αρ. 90/2013 Προσφορά Αρ. 90/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Στήριξη Επικίνδυνων Οικοδομών στις Ενορίες Ταχτ Ελ Καλέ – Έργο Ε2. Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Δευτέρας 9 Σεπτεμβρίου 2013.
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 27 Σεπτεμβρίου 2013.
23 Αυγ. 2013
Διαγωνισμός Αρ. 84/2013 Διαγωνισμός Αρ. 84/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Έγγραφα πλειοδοτικού διαγωνισμού για παραχώρηση άδειας χρήσης και εκμετάλλευσης των Οθωμανικών Λουτρών που βρίσκονται στην περιοχή Ομεριέ, στη Λευκωσία. Ο Διαγωνισμός έχει λήξει στις 13/9/2013.
17 Ιουλ. 2013
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Αρ.36/2013 Πλειοδοτικός Διαγωνισμός Αρ.36/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Πλειοδοτικός Διαγωνισμός αρ.36/2013 για Επιλογή Οργανωτή Χριστουγεννιάτικης Παιχνιδούπολης 2013-2014 στην Τάφρο του Προμαχώνα Κωστάντζα (Περιοχή < <ΟΧΙ> >). Παραλαβή όρων από την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 2 Αυγούστου 2013.
02 Ιουλ. 2013
Προσφορά Αρ. 54/2013 Προσφορά Αρ. 54/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Εγκατάσταση και Αποξήλωση του Χριστουγεννιάτικου Διάκοσμου 2013-14 και 2014-15. Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Τρίτης 9 Ιουλίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουλίου 2013.
20 Ιουν. 2013
Προσφορά Αρ. 73/2013 Προσφορά Αρ. 73/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών για Συντήρηση του Χορτοτάπητα και του Συστήματος Άρδευσης στο Δημοτικό Στάδιο Βορείου Πόλου στο Καϊμακλί. Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουλίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουλίου 2013.
17 Ιουν. 2013
Διάθεση Υποστατικών Διάθεση Υποστατικών Download (Λήψη Αρχείου)
Διάθεση Υποστατικών για Ενοικίαση στην Λαϊκή Γειτονιά. Υποβολή Αιτήσεων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουλίου 2013.
Διάθεση Υποστατικών για Ενοικίαση στην Λαϊκή Γειτονιά. Υποβολή Αιτήσεων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουλίου 2013.
17 Ιουν. 2013
Προσφορά Αρ. 70/2013 Προσφορά Αρ. 70/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορθωτική Προκήρυξη, Στήριξη Επικίνδυνης Οικοδομής στην Οδό Φανερωμένης στην Εντός των Τειχών Λευκωσία. Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Παρασκευής 14 Ιουνίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 28 Ιουνίου 2013.
17 Ιουν. 2013
Προσφορά Αρ. 68/2013 Προσφορά Αρ. 68/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Διαγωνισμός για την Προμήθεια Πετρελαιοειδών για την Περίοδο από 01/01/2014 εώς 31/12/2015. Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Παρασκευής 12 Ιουλίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουλίου 2013.
11 Ιουν. 2013
Προσφορά Αρ. 46/2013 Προσφορά Αρ. 46/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Προσφορά για την Μελέτη και Κατασκευή Υποστατικών για το Τμήμα Κήπων στο Καϊμακλί. Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Τρίτης 18 Ιουνίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουλίου 2013.
07 Ιουν. 2013
Προσφορά Αρ. 70/2013 Προσφορά Αρ. 70/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Προσφορά Αρ. 70/2013, Στήριξη Επικίνδυνης Οικοδομής στην Οδό Φανερωμένης στην Εντός των Τειχών Λευκωσία. Παραλαβή όρων μέχρι τις 11 το βράδυ της Παρασκευής 14 Ιουνίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 28 Ιουνίου 2013.
17 Μαϊ. 2013
Προσφορά Αρ. 33/2013 Προσφορά Αρ. 33/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Προσφορά για την Στήριξη Επικινδύνων Οικοδομών στο Καιμακλί, Έργο ΣΤ1. Παραλαβή όρων μέχρι τις 2:30 το μεσημέρι της Πέμπτης 23 Μαΐου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 7 Ιουνίου 2013.
26 Απρ. 2013
Προσφορά Αρ.8/2013 Προσφορά Αρ.8/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορθωτική Προκήρυξη, Διαγωνισμός για την Κατασκευή Πλατφόρμας Αποθήκευσης Άχρηστων Αντικειμένων/Υλικών στο Τμήμα Καθαριότητας στο Καϊμακλί. Παραλαβή όρων μέχρι τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Απριλίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 8 Μαΐου 2013.
17 Απρ. 2013
Διάθεση Εργαστηρίου Διάθεση Εργαστηρίου Download (Λήψη Αρχείου)
Διάθεση Εργαστηρίου (αρ.4) στο Πολυεργαστηριακό Κέντρο Χρυσαλινιώτισσας. Υποβολή αιτήσεων μέχρι τις 2 το μεσημέρι της Τρίτης 30 Απριλίου.
16 Απρ. 2013
Προσφορά Αρ. 47/2013 Προσφορά Αρ. 47/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορθωτική Προκήρυξη Εργασίες Συντήρησης/ Επιδιόρθωσης Οθωμανικών Λουτρών Ομεριέ στην Λευκωσία. Παραλαβή όρων μέχρι τις 2:30 το μεσημέρι της Τρίτης 23 Απριλίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 15 Μαΐου 2013.
16 Απρ. 2013
Προσφορά Αρ. 47/2013 Προσφορά Αρ. 47/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες Συντήρησης/ Επιδιόρθωσης Οθωμανικών Λουτρών Ομεριέ στην Λευκωσία. Παραλαβή όρων μέχρι τις 2:30 το μεσημέρι της Τρίτης 23 Απριλίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 15 Μαΐου 2013.
12 Απρ. 2013
Προσφορά Αρ.23/2013 Προσφορά Αρ.23/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Συντήρηση της Πύλης Πάφου και Ανάπλαση του Περιβάλλοντος Χώρου. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 10 Μαΐου 2013.
12 Απρ. 2013
Προσφορά Αρ.8/2013 Προσφορά Αρ.8/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Διαγωνισμός για την Κατασκευή Πλατφόρμας Αποθήκευσης Άχρηστων Αντικειμένων/Υλικών στο Τμήμα Καθαριότητας στο Καϊμακλί. Παραλαβή όρων μέχρι τις 2 το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Απριλίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 8 Μαΐου 2013.
09 Απρ. 2013
Προσφορά Αρ.42/2013 Προσφορά Αρ.42/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών έξι Ατόμων για τις Ανάγκες Λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας για την Καλοκαιρινή Περίοδο. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 24 Απριλίου 2013.
03 Απρ. 2013
Προσφορά Αρ.13/2013 Προσφορά Αρ.13/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Προσφορά για Ασφαλιστικές Καλύψεις του Δήμου Λευκωσίας. Παραλαβή όρων μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής 12 Απριλίου 2013 με την καταβολή του ποσού των €100 σε λογαριασμό της Τράπεζας Κύπρου. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 26 Απριλίου 2013.
12 Μαρ. 2013
Προσφορά Αρ.17/2013 Προσφορά Αρ.17/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών για Επιδιόρθωση και Συντήρηση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Δημοτικού και Ολυμπιακού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 29 Μαρτίου 2013.
11 Μαρ. 2013
Προσφορά Αρ.18/2013 Προσφορά Αρ.18/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης στο Κολυμβητήριο Λευκωσίας , στο Δημοτικό Μέγαρο, στα Υποστατικά της Υπηρεσίας Καθαριότητας-των Όρχων Οχημάτων του Δήμου στην οδό Γιάννη Κορομία στο Καιμακλί και στην Χονδρική Αγορά καθώς και στο χώρο Σκυβάλων Κοτσιάτη. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 27 Μαρτίου 2013.
23 Ιαν. 2013
Προσφορά Αρ.5/2013 Προσφορά Αρ.5/2013 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια, Εγκατάσταση, Συντήρηση και Εκπαίδευση στη Χρήση Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού Σταθμού Μετεπιβίβασης Πλατείας Σολωμού. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 8 Μαρτίου 2013.
01 Ιαν. 2013
Διαγωνισμός Αρ. 169/2012 Διαγωνισμός Αρ. 169/2012 Download (Λήψη Αρχείου)
Αγορά υπηρεσιών για την ετοιμασία μελέτης για την αναδιάρθρωση του τρόπου συλλογής των σκυβάλων στους Δήμους της επαρχίας Λευκωσίας. Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου 2013.
20 Δεκ. 2012
Προσφορά Αρ.162/2012 Προσφορά Αρ.162/2012 Download (Λήψη Αρχείου)
Αγορά υπηρεσιών για την ετοιμασία μελέτης για την αναδιάρθρωση του τρόπου συλλογής των σκυβάλων στους Δήμους της επαρχίας Λευκωσίας. Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 8 Φεβρουαρίου 2013.
18 Δεκ. 2012
Προσφορά Αρ.161/2012 Προσφορά Αρ.161/2012 Download (Λήψη Αρχείου)
Αγορά υπηρεσιών για τον καθαρισμό οικοπέδων, αυλακιών και άλλων ανοικτών χώρων στο Δήμο Λευκωσίας για το έτος 2013. Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Ιανουαρίου 2013. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 18 Ιανουαρίου 2013.