Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 24/2014

Προσφορά Αρ. 24/2014

27 Μαρ. 2014
Προσφορά Αρ. 24/2014

Εργασίες Επιδιόρθωσης στο Νότιο Κτήριο του Δημοτικού Κέντρου Τεχνών(Παλιά Ηλεκτρική) στην εντός των τειχών Λευκωσία.