Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 46/2014

Προσφορά Αρ. 46/2014

30 Μαϊ. 2014
Προσφορά Αρ. 46/2014

Διορθωτική Προκήρυξη. Αποκατάσταση Διατηρητέας Οικοδομής στην Οδό Αριστοκύπρου αρ.27(Αρχοντικό) στη Λαϊκή Γειτονιά.