Δήμος Λευκωσίας - Παραχώρηση & λειτουργία καφενείου στο Δημοτικό Στάδιο Βορείου Πόλου

Παραχώρηση & λειτουργία καφενείου στο Δημοτικό Στάδιο Βορείου Πόλου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ / Δημόσιες Προσφορές / Δημόσιες Προσφορές (2014) / Παραχώρηση & λειτουργία καφενείου στο Δημοτικό Στάδιο Βορείου Πόλου