Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 79/2014

Προσφορά Αρ. 79/2014

06 Οκτ. 2014
Προσφορά Αρ. 79/2014

Παροχή Προσωπικού για τον Καθαρισμό των Δημοτικών Υποστατικών.