Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 105/2014

Προσφορά Αρ. 105/2014

08 Οκτ. 2014
Προσφορά Αρ. 105/2014

Κατασκευή Πεζόδρομου/ Ποδηλατοδρόμου στον Πεδιαίο Ποταμό στα Δημοτικά Όρια του Δήμου Λευκωσίας(από Γέφυρα Χείλωνος μέχρι Οδό Νέχρου).