Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 41/2014

Προσφορά Αρ. 41/2014

21 Οκτ. 2014
Προσφορά Αρ. 41/2014

Διορθωτική Προκήρυξη, Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 17 του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96. Συμβόλαιο Αρ. 8 (Κωνσταντίνου και Ελένης).