Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 132/2014

Προσφορά Αρ. 132/2014

13 Νοε. 2014
Προσφορά Αρ. 132/2014

Διορθωτική Προκήρυξη, Αγορά Υπηρεσιών για την Kένωση και Απολύμανση Βυθιζόμενων Kάδων που Βρίσκονται Τοποθετημένοι εντός των Δημοτικών ορίων του Δήμου Λευκωσίας.