Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 160/2014

Προσφορά Αρ. 160/2014

31 Δεκ. 2014
Προσφορά Αρ. 160/2014

Για τον Καθαρισμό Οχετών και Γεφυριών για το Έτος 2015.