Δήμος Λευκωσίας - Δημόσιες Προσφορές (2015)
Δημόσιες Προσφορές (2015)

Δημόσιες Προσφορές (2015)28 Δεκ. 2015
Προσφορά Αρ. 192/2015 Προσφορά Αρ. 192/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών για Καθαρισμό Οικοπέδων, Αυλακιών και άλλων Ανοικτών Χώρων.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 15 Ιανουαρίου 2016.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 15 Ιανουαρίου 2016.
15 Δεκ. 2015
Προσφορά Αρ. 175/2015 Προσφορά Αρ. 175/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορθωτική Προκήρυξη, Διαχείριση και Φύλαξη των Εγγράφων, Τόμων, Φακέλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκωσίας
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 16 Δεκεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 28 Δεκεμβρίου 2015.
01 Δεκ. 2015
Προσφορά Αρ. 175/2015 Προσφορά Αρ. 175/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Διαχείριση και Φύλαξη των Εγγράφων, Τόμων, Φακέλων της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λευκωσίας
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 16 Δεκεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 16 Δεκεμβρίου 2015.
18 Νοε. 2015
Προσφορά Αρ. 107/2015 Προσφορά Αρ. 107/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 17, του Περι Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96 – Συμβόλαιο 4-5 (Αγίοι Ομολογητές).
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 21 Δεκεμβρίου 2015.
18 Νοε. 2015
Προσφορά Αρ. 142/2015 Προσφορά Αρ. 142/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Προσφορά για την Προμήθεια Ασφαλτικού Σκυροδέματος για το Έτος 2016.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 1 Δεκεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 1 Δεκεμβρίου 2015.
17 Νοε. 2015
Προσφορά Αρ. 141/2015 Προσφορά Αρ. 141/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Για την Οριζόντια Σήμανση για το Έτος 2016.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 1 Δεκεμβρίου 2015.
17 Νοε. 2015
Προσφορά Αρ. 140/2015 Προσφορά Αρ. 140/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Καθαρισμός Οχετών και Γεφυριών για το Έτος 2016.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 1 Δεκεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 1 Δεκεμβρίου 2015.
17 Νοε. 2015
Προσφορά Αρ. 138/2015 Προσφορά Αρ. 138/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Επιδιορθώσεις Οδοστρωμάτων για το Έτος 2016 στη Λευκωσία
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 1 Δεκεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 1 Δεκεμβρίου 2015.
17 Νοε. 2015
Προσφορά Αρ. 137/2015 Προσφορά Αρ. 137/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Προσφορά για Επιδιορθώσεις Πεζοδρομίων για το Έτος 2016 στη Λευκωσία
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 1 Δεκεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 1 Δεκεμβρίου 2015.
11 Νοε. 2015
Προσφορά Αρ. 169/2015 Προσφορά Αρ. 169/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Εκμίσθωση Περιεκτών/ Μηχανημάτων Ενδιάμεσης Αποθήκευσης Αστικών Αποβλήτων και Απορριμάτων για τις Ανάγκες του Γραφείου Καθαριότητας για το έτος 2016
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 30 Νοεμβρίου 2015.
10 Νοε. 2015
Προσφορά Αρ. 168/2015 Προσφορά Αρ. 168/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Εκμίσθωση Οχημάτων για τις ανάγκες του Γραφείου Καθαριότητας για το έτος 2016.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2015.
10 Νοε. 2015
Προσφορά Αρ. 167/2015 Προσφορά Αρ. 167/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Κένωση και Απολύμανση βυθιζόμενων Κάδων που βρίσκονται τοποθετημένοι εντός των Δημοτικών Ορίων του Δήμου Λευκωσίας.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2015.
09 Νοε. 2015
Προσφορά Αρ. 170/2015 Προσφορά Αρ. 170/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών Εκμίσθωσης ενός Μηχανοκίνητου Πλυντηρίου μαζί με τον Οδηγό του για το Έτος 2016.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 27 Νοεμβρίου 2015.
 
23 Οκτ. 2015
Προσφορά Αρ. 157/2015 Προσφορά Αρ. 157/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Προσωπικού για τον Καθαρισμό των Δημοτικών Υποστατικών
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2015.
05 Οκτ. 2015
Προσφορά Αρ. 106/2015 Προσφορά Αρ. 106/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών για τη Συντήρηση Δεντροστοιχίων και το Κλάδεμα Δέντρων.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου 2015.
23 Σεπ. 2015
Προσφορά Αρ. 12/2014 Προσφορά Αρ. 12/2014 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορθωτική Προκήρυξη, Δημιουργία Υπόγειου Χώρου Στάθμευσης στη Λεωφόρο Ομήρου.
Η Σύμβαση Ακυρώθηκε λόγω Απώλειας της Χρηματοδότησης.
09 Σεπ. 2015
Προσφορά Αρ. 92/2015 Προσφορά Αρ. 92/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορθωτική Προκήρυξη, Προμήθεια/ Εγκατάσταση και Συντήρηση Αυτομάτων Μηχανισμών Ελέγχου Πρόσβασης
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2015. 
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Πέμπτης 17 Σεπτεμβρίου 2015.
03 Αυγ. 2015
Προσφορά Αρ. 92/2015 Προσφορά Αρ. 92/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια/ Εγκατάσταση και Συντήρηση Αυτομάτων Μηχανισμών Ελέγχου Πρόσβασης.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου 2015.
20 Ιουλ. 2015
Προσφορά Αρ. 97/2015 Προσφορά Αρ. 97/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Αγορά Υπηρεσιών για τη Φύλαξη του Λεβέντειου Δημοτικού Μουσείου.
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου 2015.
29 Ιουν. 2015
Προσφορά Αρ. 66/2015 Προσφορά Αρ. 66/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορισμένη Υπεργολαβία για την Προμήθεια/Παράδοση και Περίοδο Ευθύνης για Ελαττώματα των Φωτιστικών Σωμάτων για τα Κτήρια Β1.1, Β1.2 και Β1.3 του Νέου Δημαρχείου Λευκωσίας.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου 2015. 
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 7 Ιουλίου 2015.
11 Ιουν. 2015
Προσφορά Αρ. 83/2015 Προσφορά Αρ. 83/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία Σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 17, του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, Κεφ. 96 – Συμβόλαιο 2-3 (Άγιος Ανδρέας).

Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου 2015.
04 Ιουν. 2015
Προσφορά Αρ. 80/2015 Προσφορά Αρ. 80/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες Στήριξης Επικίνδυνων Οικοδομών στην οδό Περικλέους αρ. 50 και 70 στην Ενορία Ταπακ Χανέ στην Εντός των Τειχών Λευκωσία.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 9 το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2015. 
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 26 Ιουνίου 2015.
29 Μαϊ. 2015
Προσφορά Αρ. 88/2015 Προσφορά Αρ. 88/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια Σκυβαλοδοχείων για Κάλυψη των Αναγκών του Δήμου Λευκωσίας
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2015.  
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 19 Ιουνίου 2015.
22 Μαϊ. 2015
Προσφορά Αρ. 82/2015 Προσφορά Αρ. 82/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Εγκατάσταση και Αποξήλωση του Χριστουγενιάτικου Διάκοσμου 2015-16 και 2016-17.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου 2015. 
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 17 Ιουνίου 2015.
06 Μαϊ. 2015
Προσφορά Αρ. 60/2015 Προσφορά Αρ. 60/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Αγορά Υπηρεσιών για Συντήρηση του Χορτοτάπητα και του Συστήματος Άρδευσης στο Δημοτικό Στάδιο Βορείου Πόλου.
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 26 Μαΐου 2015.
09 Απρ. 2015
Προσφορά Αρ. 57/2015 Προσφορά Αρ. 57/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Ασφαλιστικές Καλύψεις του Δήμου Λευκωσίας
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 4 Μαΐου 2015.
09 Απρ. 2015
Προσφορά Αρ. 73/2014 Προσφορά Αρ. 73/2014 Download (Λήψη Αρχείου)
Ανάπλαση Περιοχής Παλιού Δημαρχείου στην Εντός των Τειχών Πόλη της Λευκωσίας – Φάση Ε.
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου 2015.
27 Μαρ. 2015
Προσφορά Αρ. 35/2015 Προσφορά Αρ. 35/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 17, του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, κεφ 96 - συμβόλαιο 10-13-14.
Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 17, του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, κεφ 96 - συμβόλαιο 10-13-14.

Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου 2015.
27 Μαρ. 2015
Προσφορά Αρ. 21/2015 Προσφορά Αρ. 21/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών για Συντήρηση και Επιδιόρθωση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου Λευκωσίας.
Παροχή Υπηρεσιών για Συντήρηση και Επιδιόρθωση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου Λευκωσίας.

Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 17 Απριλίου 2015.
26 Μαρ. 2015
Προσφορά Αρ. 47/2015 Προσφορά Αρ. 47/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Διορθωτική Προκήρυξη
Διορθωτική Προκήρυξη. Προμήθεια, Λειτουργία και Συντήρηση 42 Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Παλάμης (handhelds) και 42 Φορητών Εκτυπωτών, και Ανάπτυξη και Συντήρηση Λογισμικού για τους Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Παλάμης (handhelds) για τους Δήμους Λευκωσίας και Λάρνακας.
 
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 15 Απριλίου 2015.
 
23 Μαρ. 2015
Προσφορά Αρ. 47/2015 Προσφορά Αρ. 47/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια, Λειτουργία και Συντήρηση 42 Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Παλάμης (handhelds) και 42 Φορητών Εκτυπωτών, και Ανάπτυξη και Συντήρηση Λογισμικού για τους Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Παλάμης (handhelds) για τους Δήμους Λευκωσίας και Λάρνακας.
Προμήθεια, Λειτουργία και Συντήρηση 42 Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Παλάμης (handhelds) και 42 Φορητών Εκτυπωτών, και Ανάπτυξη και Συντήρηση Λογισμικού για τους Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές
Παλάμης (handhelds) για τους Δήμους Λευκωσίας και Λάρνακας.

Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης 2 Απριλίου 2015.
20 Μαρ. 2015
Διάθεση Εργαστηρίου Διάθεση Εργαστηρίου Download (Λήψη Αρχείου)
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για τη διάθεση ενός εργαστηρίου που βρίσκεται στο Πολυεργαστηριακό Κέντρο Χρυσαλινιώτισσας στην οδό Δημώνακτoς 2, στην Ενορία Χρυσαλινιώτισσας.
Τα εργαστήρια στεγάζουν και φιλοξενούν τεχνίτες που εργάζονται σε διάφορους τομείς της σύγχρονης χειροτεχνίας. Προτεραιότητα έχουν βιοτεχνίες για παραδοσιακά προϊόντα όπως:
 
 • Κατασκευή χειροποίητων παραδοσιακών στολιδιών για διακόσμηση
 • Σχεδιαστές παραδοσιακών προϊόντων/παιχνιδιών ( π.χ υφασμάτινες κούκλες).
 • Αργυροχρυσοχοία
 • Aγγειοπλαστική/Κεραμική
 • Αγιογραφία
 • Ξυλογλυπτική
 • Ζαχαροπλαστική/παραδοσιακό αρτοποιείο
 • Άλλου είδους χειροτεχνίες
 • Υφαντική
 • Μεταλλοτεχνία
 • Καλαθοπλεκτική
 • Ψηφιδωτό
 • Θεατρικό/παιδικό εργαστήριο
 • Εργαστήριο για διδασκαλία χειροτεχνίας σε παιδιά
 
Η επιλογή μεταξύ των αιτητών πρέπει να εξασφαλίζει ποικιλία χρήσεων. Θα αποφευχθεί η διάθεση καταστημάτων σε μονάδες ομοίου είδους.
 
3. Θα προτιμηθούν αιτητές οι οποίοι θα διατηρούν ανοικτό προς το κοινό το εργαστήριο τους από Δευτέρα μέχρι Σάββατο,  προς πώληση των προϊόντων τους (στην αίτηση θα ζητηθεί να καταγράψουν λεπτομερώς τη φύση της εργασίας τους).
 
4. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις χρήσεων που μπορούν να εξυπηρετήσουν βασικές ανάγκες της γειτονιάς, μπορούν να εξεταστούν αιτήσεις άλλων μη οχληρών χρήσεων που θα προσφέρουν αναγκαίες υπηρεσίες στην περιοχή.
 
5. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα και προτεραιότητα θα δίνεται σε κατοίκους της Παλιάς Λευκωσίας ώστε να προσφέρεται βάση για απασχόληση έστω και σε μικρό μέρος του πληθυσμού της εντός των τειχών πόλης (εννοείται ότι θα πληρούν τα υπόλοιπα κριτήρια).
 
6. Στον υπόγειο χώρο στάθμευσης του Πολυεργαστηριακού Κέντρου διατίθεται μια θέση για ολοήμερη στάθμευση (7 :00π.μ. – 7:00μ.μ.) σε κάθε εργαστήριο. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι υπόλοιπες θέσεις θα διατίθενται για το κοινό. Κατά τις βραδινές ώρες όλες οι θέσεις θα διατίθενται στους κατοίκους της περιοχής.
 
7.  Το ενοίκιο για το εργαστήριο είναι € 149,50 πλέον κοινόχρηστα. Πριν την υπογραφή της σύμβασης είναι απαραίτητη η καταβολή ποσού ύψους € 897,00 (ενοίκια έξι μηνών) ως ντεπόζιτο. Το ποσό αυτό θα επιστρέφεται με τον τερματισμό της σύμβασης.

Για περισσότερες πληροφορίες και για έντυπα αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης και Πληροφόρησης Δημοτών στα τηλέφωνα 22797192 και 22797193, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες αλλά και στην ιστοσελίδα του Δήμου Λευκωσίας www.nicosia.org.cy .

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν συμπληρωμένες στο Δήμο Λευκωσίας, στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου μέχρι την Τετάρτη 8 Απριλίου 2015. 

Για επιτόπια επίσκεψη στο εργαστήριο οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον κ. Γιάννη Κληρίδη, Διαχειριστή υποστατικών του Δήμου στο τηλέφωνο 22797593 ή 99681786 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
10 Μαρ. 2015
Προσφορά Αρ. 28/2015 Προσφορά Αρ. 28/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών έξι Ατόμων (ενός ταμία, δυο εποπτών αποδυτηρίων, ενός καθαριστή πισίνας, ενός εισπράκτορα για τα κρεβατάκια και ενός ελεγκτή εισιτηρίων/σωματοφύλακα)για τη Λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Λευκωσίας κατά την Καλοκαιρινή Περίοδο 2015.

Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τρίτης 31 Μαρτίου 2015.
05 Μαρ. 2015
Προσφορά Αρ. 11/2015 Προσφορά Αρ. 11/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Προσφορά για την Προμήθεια και Τοποθέτηση Τεντόπανων Σκίασης στους Πεζόδρομους Λήδρας και Ονασαγόρου στη Λευκωσία.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 9 το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2015. 
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 27 Μαρτίου 2015.
26 Φεβ. 2015
Προσφορά Αρ. 13/2015 Προσφορά Αρ. 13/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Προσφορά για την Ασφαλτική Επίστρωση Οδών στη Λευκωσία
Παραλαβή όρων μέχρι τις 9 το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2015.
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 9 το πρωί της Παρασκευής 20 Μαρτίου 2015.
25 Φεβ. 2015
Διαγωνισμός 34/2015 Διαγωνισμός 34/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Διάθεση υποστατικού στην Αγορά Αγίου Αντωνίου
Ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται αιτήσεις για την παραχώρηση άδειας χρήσης του υποστατικού με εμβαδόν 20m2  στην ανακαινισμένη Αγορά Αγ. Αντωνίου για χρήση ως παραδοσιακό καφενείο  / κατάστημα λιανικής πώλησης / κατάστημα πώλησης έτοιμου φαγητού (take away).

Περισσότερες πληροφορίες, όρους και έντυπα υποβολής αιτήσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Δήμου www.nicosia.org.cy και από τα γραφεία του Δήμου (υποδοχή), στην Πλατεία Ελευθερίας, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, στο κιβώτιο προσφορών στα Κεντρικά Γραφεία του Δήμου Λευκωσίας, Πλατεία Ελευθερίας μέχρι τις 10:00π.μ. της Παρασκευής 13 Μαρτίου 2015.
06 Φεβ. 2015
Προσφορά Αρ. 20/2015 Προσφορά Αρ. 20/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Προσφορά για Ασφαλιστικές Καλύψεις του Προσωπικού του Δήμου Λευκωσίας
Παραλαβή όρων μέχρι τις 9 το πρωί της Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2015.
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 20 Φεβρουαρίου 2015.
30 Ιαν. 2015
Προσφορά Αρ. 8/2015 Προσφορά Αρ. 8/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Προμήθεια και Εγκατάσταση Φωτιστικών σε Μνημεία και Οδούς της Περιοχής Πύλης Πάφου
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 12 τα μεσάνυκτα της Παρασκευής 27 Φεβρουαρίου 2015
28 Ιαν. 2015
Προσφορά Αρ. 17/2015 Προσφορά Αρ. 17/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Εκμίσθωση Μηχανημάτων και Οικοδομικών Υλικών για το Χώρο Εργασίας του Σκυβαλότοπου Κοτσιάτη για το Έτος 2015
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2015.Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2015.
27 Ιαν. 2015
Προσφορά Αρ. 18/2015 Προσφορά Αρ. 18/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Παροχή Υπηρεσιών για Καθαρισμό και Απολύμανση Σκυβαλοκιβωτίων (πλύσιμο και απολύμανση), με Μηχανοκίνητο Όχημα Πλύσεως μαζί με τον Οδηγό του για το έτος 2015.
Παραλαβή όρων μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2015. Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου 2015.
21 Ιαν. 2015
Προσφορά Αρ. 2/2015 Προσφορά Αρ. 2/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Εργασίες Στήριξης Επικίνδυνων Οικοδομών στην Παλιά Λευκωσία.
Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου 2015.