Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 47/2015

Προσφορά Αρ. 47/2015

23 Μαρ. 2015
Προσφορά Αρ. 47/2015

Προμήθεια, Λειτουργία και Συντήρηση 42 Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Παλάμης (handhelds) και 42 Φορητών Εκτυπωτών, και Ανάπτυξη και Συντήρηση Λογισμικού για τους Φορητούς Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές Παλάμης (handhelds) για τους Δήμους Λευκωσίας και Λάρνακας.