Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 21/2015

Προσφορά Αρ. 21/2015

27 Μαρ. 2015
Προσφορά Αρ. 21/2015

Παροχή Υπηρεσιών για Συντήρηση και Επιδιόρθωση των Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του Κολυμβητηρίου Λευκωσίας.