Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 35/2015

Προσφορά Αρ. 35/2015

27 Μαρ. 2015
Προσφορά Αρ. 35/2015

Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 17, του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, κεφ 96 - συμβόλαιο 10-13-14.