Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 35/2015
Προσφορά Αρ. 35/2015


27 Μαρ. 2015
Προσφορά Αρ. 35/2015 Προσφορά Αρ. 35/2015 Download (Λήψη Αρχείου)
Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 17, του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, κεφ 96 - συμβόλαιο 10-13-14.
Κατάλληλη Κατασκευή Διαφόρων Οδών στη Λευκωσία σύμφωνα με τις Πρόνοιες του Άρθρου 17, του Περί Ρυθμίσεως Οδών και Οικοδομών Νόμου, κεφ 96 - συμβόλαιο 10-13-14.

Υποβολή Προσφορών μέχρι τις 10 το πρωί της Παρασκευής 24 Απριλίου 2015.