Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 88/2015

Προσφορά Αρ. 88/2015

29 Μαϊ. 2015
Προσφορά Αρ. 88/2015

Προμήθεια Σκυβαλοδοχείων για Κάλυψη των Αναγκών του Δήμου Λευκωσίας