Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 66/2015

Προσφορά Αρ. 66/2015

29 Ιουν. 2015
Προσφορά Αρ. 66/2015

Διορισμένη Υπεργολαβία για την Προμήθεια/Παράδοση και Περίοδο Ευθύνης για Ελαττώματα των Φωτιστικών Σωμάτων για τα Κτήρια Β1.1, Β1.2 και Β1.3 του Νέου Δημαρχείου Λευκωσίας.