Δήμος Λευκωσίας - Προσφορά Αρ. 92/2015

Προσφορά Αρ. 92/2015

03 Αυγ. 2015
Προσφορά Αρ. 92/2015

Προμήθεια/ Εγκατάσταση και Συντήρηση Αυτομάτων Μηχανισμών Ελέγχου Πρόσβασης.